Een kort overzicht Kerncijfers €18.383 miljoen +7,4 procent 171,7 miljoen hectoliter +4,3 procent 29,1 miljoen hectoliter +6,2 procent €2.912 miljoen +8,0 procent €1.696 miljoen +7,1 procent Kerncijfers1 Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Omzet (in miljoenen EUR) Geconsolideerd biervolume (in miljoenen hectoliters) 2012 171,7| 2011 164,6 2010 145,9 2009 125,2 2008 125,8 Heineken® volume in premiumsegment (in miljoenen hectoliters) 2012 29,1 2011 27,4 2010 26,0 2009 25,1 2008 25,9 EBIT (beia) (in miljoenen EUR) 2012 2.912 2011 2.697 2010 2.623 2009 2.095 2008 1.932 Nettowinst (beia) (in miljoenen EUR) 2012 18.383 2011 17.123 2010 16.133 2009 14.701 2008 14.319 2012 1.696 2011 1.584 2010 1.456 2009 1.055 2008 1.013 Resultaten 2012 Omzet 18.383 17.123 7,4% EBIT2 3.904 2.455 59,0% EBIT (beia)2 2.912 2.697 8,0% Nettowinst 2.949 1.430 106,2% Nettowinst (beia)2 1.696 1.584 7,1% EBITDA2 5.220 3.623 44,1% EBITDA (beia)2 3.979 3.682 8,1% Dividend (voorstel)5 512 477 7,3% Vrije operationele kasstroom2 1.485 2.093 (29,0)% Balans In miljoenen EUR Totaal activa 35.979 27.127 32,6% Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 11.691 9.774'' 19,6% Netto schuldpositie 12.311 8.355 47,3% Marktkapitalisatie 29.071 20.605 41,1% Resultaten en balans per aandeel van EUR 1,60 Gewogen gemiddelde van aantal aandelen - gewoon 575.022.338 585.100.38+ (1,7)% Nettowinst 5,13 2,44 110,2% Nettowinst (beia) 2,95 2,71 8,9% Dividend (voorstel) 0,89 0,83 7,2% Vrije operationele kasstroom 2,58 3,58 (27,9)% Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 20,33 16,70'' 21,7% Slotkoers3 50,47 35,77 41,1% Medewerkers In aantallen Gemiddelde personeelsbezetting (FTE) 76.191 71.7457 6,2% Verhoud ingsgetallen EBIT in van omzet 21,2% 14,3% 48,3% EBIT in van totale activa 10,9% 9,1% 19,8% Nettowinst in van het gemiddelde eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap3 27,5% 14,5% 89,7% Netto schuldpositie/EBITDA (beia) 3,09 2,27 36,1% Dividend in van de nettowinst5 30,2% 30,1 %6 0,3% Kasconversieratio 80,0% 122,1% (34,5)% 6,0 6,4 (6,3)% 1 Zie de verklarende woordenlijst voor definities. 2 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' zijn geen financiële prestatie-indicatoren die overeenkomstig IFRS worden berekend. Zij dienen daarom niet als alternatief te worden beschouwd voor'bedrijfsresultaat' of 'winst' als prestatie-indicatoren, of als alternatief voor de 'kasstroom uit bedrijfsactiviteiten' als indicator van onze liquiditeit. Wij zijn echter van mening dat 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' indicatoren zijn die gewoonlijk door beleggers worden gebruikt en dat het daarom waardevol is deze toe te lichten. Vanwege verschillen in de berekeningswijze is het mogelijk dat de presentatie van deze financiële gegevens niet te vergelijken is met soortgelijke gegevens die door andere bedrijven worden gepresenteerd. Zie voor een aansluiting van 'bedrijfsresultaat', 'winst' en 'kasstroom uit bedrijfsactiviteiten' op 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' het overzicht van de financiële ontwikkelingen op de pagina's 26 tot en met 31 3 Op 31 december. 4 Inclusief het effect van het Allotted Share Delivery Instrument (ASDI). 5 Exclusief het effect van het ASDI. 6 Het in het Jaarverslag 2011 opgenomen percentage 33,1 procent is incorrect; het correcte dividend in procenten van de nettowinst voor 2011 is 30,1 procent. 7 Geactualiseerd. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 01

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 3