Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Overzicht van de elementen van de remuneratie Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur heeft een eenvoudige en transparante structuur en is opgebouwd uit de volgende kernelementen: Remuneratie-element Basissalaris Vaste financiële vergoeding Richtpunt is de mediaan van de referentiegroep voor de arbeidsmarkt Aantrekkelijkheid Beloning voor uitoefening van dagelijkse taken Korte termijn variabele beloning Pensioen Is afhankelijk van de mate waarin jaarlijkse doelstellingen worden gerealiseerd, waarbij financiële resultaten van Heineken N.V. voor 75 procent en individuele leiderschapsdoelstellingen voor 25 procent worden meegewogen Richtpunt bij prestaties op targetniveau is de mediaan van de referentiegroep voor de arbeidsmarkt Deels uitgekeerd in contanten en deels in investeringsaandelen met een houderschapsrestrictie van vijf kalenderjaren: - het in aandelen uitgekeerde deel vormt 25 tot 50 procent van de totale bruto uitkering, afhankelijk van de voorkeur van het lid van de Raad van Bestuur - het in contanten uitgekeerde deel wordt netto uitbetaald (na aftrek van de over de totale bruto uitkering verschuldigde bronbelasting) Voor de investeringsaandelen worden na afloop van de blokkeringsperiode zogeheten matching-aandelen uitgekeerd in de verhouding 1:1 Lange termijn variabele toekenning Beschikbare-premieregeling of kapitaalopbouwregeling Bevorderen en belonen van de jaarresultaten van HEINEKEN Bevorderen en belonen van gedegen zakelijke beslissingen voor de gezondheid van HEINEKEN op lange termijn Afstemmen van de belangen van de Raad van Bestuur en de aandeelhouders Is afhankelijk van de mate waarin financiële doelstellingen van Heineken N.V. over een periode van driejaar worden gerealiseerd Richtpunt bij prestaties op targetniveau is de mediaan van de referentiegroep voor de arbeidsmarkt Wordt toegekend door netto uitkering van aandelen (na aftrek van de over de totale bruto uitkering verschuldigde bronbelasting) Uitgekeerde aandelen worden nog eens twee jaar geblokkeerd, zodat er in totaal sprake is van een houderschapsrestrictie gedurende vijfjaar na de datum van toekenning van de voorwaardelijke rechten op aandelen Bevorderen en belonen van gedegen zakelijke beslissingen voor de gezondheid van HEINEKEN op lange termijn Afstemmen van de belangen van de Raad van Bestuur en de aandeelhouders Retentie van bestuurders Voorzien in welzijn en behoefte aan pensioenopbouw Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 35