Financiële ontwikkelingen vervolg Uitsplitsing van netto schuldpositie naar valuta's In deze uitsplitsing naar valuta's is inbegrepen het effect van derivaten die worden gebruikt ter afdekking van leningen binnen de Groep luidend in andere valuta's dan de euro. Van de totale netto rentedragende schuld luidt circa 61 procent in euro's en 27 procent in Amerikaanse dollars. Dit is inclusief het effect van valutaswaps op niet in euro luidende schulden, zoals de obligaties in Britse ponden en de Amerikaanse onderhands geplaatste leningen op het niveau van Heineken N.V. en HEINEKEN UK. De marktwaarde van deze swaps maakt geen deel uit van de netto schuldpositie. Op 7 maart 2012 heeft HEINEKEN voor het eerst in haar 148-jarige geschiedenis een openbare kredietbeoordeling verkregen. HEINEKEN ontving solide beoordelingen in de categorie 'investment grade'van zowel Moody's Investor Service (Baal) als Standard Poors (BBB+).Op de datum van dit jaarverslag geldt voor beide beoordelingen een stabiele prognose ('stable outlook'). Dankzij de toekenning van de kredietbeoordelingen heeft HEINEKEN haar financieringsbasis verder kunnen diversifiëren. Op 19 maart 2012 heeft HEINEKEN in het kader van het EMTN-programma obligaties ter waarde van EUR 1,35 miljard uitgegeven, bestaande uit EUR 850 miljoen aan obligaties met een couponrente van 2,5 procent en een looptijd van 7 jaar en EUR 500 miljoen aan obligaties met een couponrente van 3,5 procenten een looptijd van 12 jaar. Op 3 april 2012 heeft HEINEKEN Amerikaanse 144A/RegS-obligaties ter waarde van USD 750 miljoen uitgegeven meteen couponrente van 3,4 procenten een looptijd van 10 jaar. Op 2 augustus 2012 heeft HEINEKEN in het kader van het EMTN-programma obligaties ter waarde van EUR 1,75 miljard uitgegeven, bestaande uit obligaties voor een hoofdsom van EUR 1 miljard meteen couponrente van 2,125 procenten een looptijd van 8 jaar en obligaties vooreen hoofdsom van EUR 750 miljoen meteen couponrente van 2,875 procent en een looptijd van 13 jaar. Op 3 oktober 2012 heeft HEINEKEN met succes couponrentes vastgesteld voor Amerikaanse 144A/RegS- obligaties met een totale hoofdsom van USD 3,25 miljard, te weten USD 500 miljoen aan obligaties met een couponrente van 0,8 procent en een looptijd van 3 jaar, USD 1,25 miljard aan obligaties met een couponrente van 1,4 procent en een looptijd van 5 jaar, USD 1 miljard aan obligaties meteen couponrente van 2,75 procenten een looptijd van 10,5 jaar en USD 500 miljoen aan obligaties met een couponrente van 4,0 procenten een looptijd van 30 jaar. Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 32