Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Lasten De totale bedrijfslasten (beia) zijn autonoom met 4,7 procent gestegen. De inkoopkosten stegen autonoom met 11 procent (per hectoliter met 8,3 procent), voornamelijk ten gevolge van hogere moutprijzen. Het Total Cost Management 2 programma heeftin het eerste jaar EUR 196 miljoen aan kostenbesparingen vóór belastingen opgeleverd. De functies Supply Chain en Global Support functies hebben respectievelijk 60 procent en 21 procent bijgedragen aan de wereldwijd gerealiseerde besparingen, die voor het merendeel (62 procent) in Europa tot stand zijn gekomen. De bijzondere lasten vóór belastingen in samenhang met Total Cost Management 2 bedroegen EUR 97 miljoen. In 2012 zijn in verband met de oprichting van de Global Business Services-organisatie opstartkosten ontstaan ter waarde van EUR 70 miljoen (inclusief geactiveerde kosten van EUR 17 miljoen voor IT-infrastructuur). Hiermee komen de cumulatieve opstartkosten voor Global Business Services tot eind 2012 op EUR 102 miljoen, waarvan EUR 82 miljoen ten laste van de winst-en verliesrekening is gebracht (voornamelijk onder Hoofdkantoor/eliminaties) en EUR 20 miljoen is geactiveerd. De kosten voor energie en water bedroegen EUR 562 miljoen, een autonome stijging van 4,9 procent. De personeelskosten stegen autonoom met 4,9 procent ten gevolge van een hoger aantal medewerkers in sneller groeiende markten. De gerapporteerde stijging van de personeelskosten met 7,0 procent is hoofdzakelijk veroorzaakt door de consolidatie van APB en APIPL en van Brasserie Nationale d'Haiti S.A, alsmede door ongunstige effecten van valutaomrekeningsverschillen. De marketing-en verkoopkosten (beia) stegen autonoom met 0,3 procent naar EUR 2.250 miljoen en bedragen nu 12,2 procent van de opbrengsten (201112,8 procent). Een verbeterde effectiviteit van de marketingbestedingen heeft, samen met activiteiten voor de opbouw van merkwaarde en innovatie, bijgedragen aan een groter wereldwijd marktaandeel qua volume in 2012. De onder EBIT opgenomen bijzondere posten in 2012omvatten de amortisatie van acquisitiegerelateerdeimmateriële activa ter waarde van EUR 198 miljoen (2011: EUR 170 miljoen). Tot de onder EBIT opgenomen bijzondere posten in samenhang met de acquisitie van APB en APIPL behoren de bate van EUR 1.486 miljoen op het voorheen aangehouden aandelenbelang, de terugneming van de onder kosten van verkochte goederen geboekte reële-waardeaanpassing op voorraden ter waarde van EUR 76 miljoen, alsmede acquisitiegerelateerde kosten van EUR 28 miljoen. Andere bijzondere posten waren reorganisatieprogramma's in detailhandelsactiviteiten ter waarde van EUR 97 miljoen, bijzondere waardeverminderingen op activa ter waarde van EUR 37 miljoen en na het verstrijken van de 'voorlopige periode' uitgevoerde aanpassingen van EUR 20 miljoen op een acquisitie. Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures Het aandeel in de winst van onze geassocieerde deelnemingen en joint ventures omvat het aandeel van HEINEKEN in een eenmalige kostenpost van EUR 36 miljoen na afschrijving van latente belastingvorderingen in een geassocieerde deelneming, alsmede het aandeel van HEINEKEN in een netto bijzondere waardevermindering van EUR 11 miljoen op liangsu Dafuhao Breweries Co. Ltd in China. Results (beia) 2012 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 3.691 2.215 Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en bijzondere waardeverminderingen hierop (na winstbelasting) 213 240 EBIT 3.904 2.455 Amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa 198 170 Bijzondere posten (1.190) 72 EBIT (beia) 2.912 2.697 In miljoenen EUR 2012 Nettowinst 2.949 1.430 Amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa 145 123 Bijzondere posten (1.398) 31 Nettowinst (beia) 1.696 1.584 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 29