Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Benchmarks voor onze prestaties We blijven onze prestaties vergelijken met die van onze collega's en toonaangevende ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Dit is belangrijk, omdat we streven naar voortdurende verbetering bij alles wat we doen. Het feit dat we het afgelopen jaar meer erkenning hebben gekregen van externe organisaties, toont aan dat we hierbij goede vorderingen maken: SAM Dow lones Sustainability Index: we hebben onze hoogste score tot nu toe behaald. Investors Carbon Disclosure Project: we zijn ingedeeld in prestatiecategorie 'B' en we behaalden 88 punten op een schaal van 1 tot 100 voor openbaarmaking. Dit zijn sterke verbeteringen ten opzichte van de resultaten in 2011. FTSE4Good: we hebben wederom voldaan aan de criteria voor vermelding in deze belangrijke index voor ethisch verantwoord beleggen. Samenwerking met belanghebbenden Het onderhouden van een open dialoog met belanghebbenden is essentieel om duurzaamheid in het bedrijf te verankeren. In 2012 kreeg deze dialoog extra gewicht doordat we onze belanghebbenden hebben gevraagd wat volgens hen onze focus en onze doelstellingen voor de komende driejaar moeten zijn. We hebben waardevolle feedback ontvangen, zodat onze nieuwe driejarige doelstellingen zijn gestoeld op de realiteit en hun relatieve belang. We hebben in de loop van het jaar op verschillende manieren samengewerkt met onze belanghebbenden, onder andere door middel van: Imago-onderzoek. We hebben een uitgebreid onderzoek onder 4000 belanghebbenden in 31 markten gehouden om feedback te krijgen over uiteenlopende aspecten, waaronder het beeld van HEIN EKEN als een 'verantwoordelijke en duurzame' onderneming. Wereldwijd overleg met experts. We hebben drie wereldwijde bijeenkomsten georganiseerd waar onze eigen specialisten overleg voerden met experts uit verschillende groepen belanghebbenden. De onderwerpen van deze bijeenkomsten waren water en landbouw, de milieu-impact van onze waardeketen en mensen. Doorlopende dialoog en lokale bijeenkomsten met belanghebbenden. We hebben het afgelopen jaar verschillende relevante belanghebbenden ontmoet om op internationaal niveau ideeën uitte wisselen en ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast voeren enkele werkmaatschappijen geregeld overleg met belanghebbenden volgens gestructureerde plannen. Samenwerkingsverbanden en rondetafelconferenties. We hebben in 2012 wederom deelgenomen aan belangrijke conferenties en forums, waaronder UN Global Compact LEAD, CEO Water Mandate, Beverage Industry Environmental Round Table (BIER), World Economic Forum, European Alcohol and Health Forum, Dutch Sustainable Growth Coalition en Sustainable Agriculture Initiative. Samenwerking met belanghebbenden in de waardeketen. We hebben onze leveranciers ondersteund bij de implementatie van onze Supplier Code en we hebben met onze klanten gewerkt aan een dialoog over de beste manier om gezamenlijk onze duurzaamheidsagenda te bevorderen. Transparantie is essentieel In de interactie met onze belanghebbenden herkennen we een behoefte aan openheid over onze prestaties. Daarom publiceren we duurzaamheidsverslagen op mondiaal en lokaal niveau. In 2012 hebben we in totaal 33 verslagen over onze lokale markten gepubliceerd. Deze verslagen zijn online beschikbaar. Een beknopt overzicht van onze wereldwijde resultaten en activiteiten is beschikbaar op www.theHEINEKENcompany.com. Een gedetailleerd verslag is te vinden in ons online Duurzaamheidsverslag op sustainabilityreport. HEINEKEN.com. Het Duurzaamheidsverslag over 2012 verschijnt in april 2013. Verantwoorde consumptie Met de wereldwijde 'Sunrise' campagne, die eind 2011 werd gepresenteerd en in januari 2012 is gevoerd, hebben we onderstreept dat het belangrijk is om nooit de controle te verliezen en dat met mate drinken belangrijk is. Consumenten vonden de campagne geloofwaardig en effectief bij het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Onder de personen die de commercial gezien hebben, steeg de geloofwaardigheid van HEINEKEN bij het overbrengen van deze boodschap met 22 procent (van 64 naar 86 procent). Op 9 oktober 2012 is lean-Frangois van Boxmeer met andere leiders van producenten van alcoholhoudende dranken bijeengekomen in de Global Alcohol Producers Group om nieuwe initiatieven te ondersteunen die schadelijk gebruik van alcohol willen tegengaan. Bij deze initiatieven zal met name aandacht worden besteed aan alcoholgebruik door minderjarigen en aanscherping en uitbreiding van richtlijnen voor marketing en reclame. Vooruitkijken naar 2015 Nu de eerste driejaar van BaBF achter ons liggen, hebben we onze vorderingen geëvalueerd en prioriteiten voor de komende driejaar vastgesteld. We hebben een analyse gemaakt van wereldwijde trends en de impact hiervan op onze activiteiten. Kwesties zoals waterschaarste, klimaatverandering, voedselzekerheid, het groeiende belang van ondernemingen in opkomende markten en de agenda voor verantwoorde alcoholconsumptie speelden een belangrijke rol bij het bepalen van onze volgende stappen. Uit dit proces is een herziene agenda voortgekomen, die een platform biedt voor ons aanhoudende commitment op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over onze commitments voor 2013-2015 wordt bekendgemaakt bij de presentatie van het nieuwe Duurzaamheidsverslag in april 2013. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 25