5. Persoonlijk leiderschap bevorderen Operationele ontwikkelingen vervolg Verspreid over ruim 70 landen heeft HEINEKEN meer dan 85.000 mensen in dienst. The HEINEKEN Leader Terwijl ons bedrijf steeds groter en complexer wordt, vormen onze mensen de beste manier om ons van de concurrentie te onderscheiden. Het is belangrijk dat onze mensen op wereldwijde schaal kunnen denken, goed samenwerken, anderen inspireren en zichzelf en hun teams verder ontwikkelen. Door te zorgen dat we overal, van marketing en verkoop tot financiën en HR. een gemeenschappelijke taal spreken en op systematische wijze onze competenties uitbouwen, kunnen we de kracht van ons geografisch gespreide team steeds beter benutten om consistente resultaten te boeken. Het HEINEKEN Leiderschap model FOCUSES EXTERNALLY of® Oq9 PEOPLE TEAMS COLLABORATION ENGAGES INSPIRES OTHERS Onze Strategy to Win definieert duidelijke prioriteiten voor duurzaam succes op de lange termijn. Deze prioriteiten helpen ons om optimaal gebruik te maken van onze unieke sterke punten: onze traditie, onze schaalgrootte, onze merken en vooral onze mensen, die onverminderd onze belangrijkste bron van concurrentievoordeel zijn. Onze cultuur, de manier waarop we werken en samenwerken, bepaalt of we kunnen winnen. We hebben geïnvesteerd in het creëren van een sterk presterende, lerende bedrijfscultuur die waarde hecht aan persoonlijk leiderschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedisciplineerde professionaliteit onder onze ruim 85.000 medewerkers over de hele wereld. Hierbij hebben we aandacht besteed aan enkele onderlinge gerelateerde gebieden, zoals leidinggevende en functionele capaciteiten, talentmanagement, prestatiemanagement en beloning. Leidinggevende en functionele capaciteiten Een essentiële stap bij het opbouwen van leidinggevende capaciteiten is dat we duidelijk beschrijven wat we van onze leiders verwachten om onze strategie te kunnen implementeren. In 2012 hebben we zes nieuwe HEINEKEN Leadership Competencies geformuleerd om onze leiders een uniform beeld te geven van de verwachtingen die aan hun rollen worden gesteld. Het nieuwe competentiekader wordt 20 Heineken N.V. laaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 22