We boeken goede, gestage vorderingen bij de ontwikkeling van onze andere wereldwijde merken. Sol Strongbow Gold Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige Competenties De merkevaluaties in het kader van 'Building Winning Portfolios' bieden een fundament voor succesvolle merk- en portfolio-ontwikkeling in een groot aantal markten. In 2012 werden evaluaties uitgevoerd of geactualiseerd voor de Democratische Republiek Congo, Rusland, Polen, de Verenigde Staten, Griekenland, het Verenigd Koninkrijken Egypte. We herijken onze gemeenschappelijke inzichten en analyses van de consumenten- en marktparameters, waarbij we incompatibele gereedschappen en methoden samenbrengen in geavanceerde en gestandaardiseerde benaderingswijzen voor innovatietests, reclameprotocollen en meetwaarden voor de markt en de merkgezondheid. Deze maatregelen zijn essentieel om de wereldwijde schaalgrootte en de brede geografische spreiding van ons bedrijf volledig te benutten. Doordat we beschikken over 'one version of the truth' kunnen we winnende ideeën sneller uitrollen, effectieve reclamecampagnes voor belangrijke markten versneld uitvoeren en de aandacht van het management vestigen op onderdelen waar niet optimaal wordt gepresteerd. De functie Consumer Market Intelligence is gereorganiseerd, waarbij centrale en lokale teams op elkaar zijn afgestemd met het oog op de belangrijkste doelstellingen en een grotere verantwoordelijkheid. De introductie van een uitwisselingstool voor wereldwijd marktonderzoek heeft de efficiëntie verhoogd door uitbreiding van de competenties en verbetering van de afstemming binnen de organisatie. Dit waarborgt dat het consumenten en marktperspectief centraal blijft staan in onze besluitvorming. In 2010 is de Global Commerce University (GCU) opgericht om het opbouwen van bedrijfscompetenties in de commerciële functie te ondersteunen. In 2012 hebben duizenden specialisten in marketing, verkoop en algemeen management een opleiding aan de GCU gevolgd. Op de GCU Campus worden zes masterclasses aangeboden: Portfolio Revenue ('where to play'), Consumer Brand Strategy ('how to win') en Advertising Digital Marketing ('what to do'). Alle cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van sterkere merken, waarbij het consumentenperspectief centraal staat. De Sales-module van de GCU is gericht op succes bij consumenten, klanten en het winkelend publiek. In 2011 hebben we vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van een aantal prioriteitsprogramma's, waarna in 2012 een wereldwijde uitrol volgde. In de loop van het jaar hebben we met Sales NAVIGATOR wereldwijd 19 sales capability-evaluaties uitgevoerd, waardoor we prioriteit konden geven aan enkele driejarige routekaarten voor competentieontwikkeling bij onze belangrijkste werkmaatschappijen. Deze routekaarten omvatten strategische programma's zoals Category Vision, Channel Strategy en Route-to-Market, maar ook planning- en uitvoeringsprogramma's zoals Shopper Insights, Channel Activation, Customer Planning, Draught Beer Management, Distributor Management en Sales Execution Excellence. Sol zag in 1899 in Mexico het levenslicht en heeft een premium merkpropositie onder het motto 'weersta het conformisme'. In 2012 is in Finland een nieuwe marketingcampagne gestart, die goede resultaten heeft I opgeleverd. Strongbow Gold wordt gemaakt van 100 procent appels en biedt zowel mannen als vrouwen een verfrissend alternatief voor bier. De wereldwijde uitrol werd in 2012 voortgezet. Heineken N.V. laaroverzicht 2012 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 17