Een uniek Financiële prestaties In 2011 hebben we een sterke groei van het groep biervolume (11 procent) en de opbrengsten (6,1 procent) gerealiseerd, hetgeen een bijdrage leverde aan vergroting van ons wereldwijde marktaandeel. Deze prestaties zijn het resultaat van hogere marketinginvesteringen en de herschikking van ons geografische bereik in de afgelopen vijf jaar. Het Heineken® merk heeft opnieuw beter gepresteerd dan de biermarkt als geheel en de rest van onze portfolio. De kostenbesparingen in het kader van ons Total Cost Management programma waren wederom substantieel en bedroegen EUR 178 miljoen. Aan het begin van het jaar hebben we onze belangrijkste aandachtsgebieden verschoven van kostenbeheersing en kasstromen naar omzetgroei. Alleen door middel van hogere opbrengsten en een groter marktaandeel kunnen we onze winstgevendheid blijvend laten groeien.Tegelijkertijd hebben we besloten om substantieel te investeren in onze centrale functies, met name in commerciële activiteiten om de omzetgroei te ondersteunen en in Global Business Services om optimaal gebruik te maken van onze schaalgrootte. Goed presteren in onzekere tijden Het oude gezegde dat de toekomst altijd onzeker is, deed ook dit jaar weer opgeld. De politieke en sociale onrust in Noord-Afrika heeft met name onze activiteiten in Egypte en Tunesië voor problemen gesteld. Het consumentenvertrouwen bleef onder druk staan door de economische situatie in Europa en de Verenigde Staten. In de natste zomer in tientallen jaren bleven consumenten in grote delen van Europa veelal binnenshuis, terwijl onze plannen erop gebaseerd waren dat ze in de zomerzon zouden genieten van onze producten. Ondanks dit alles zijn we erin geslaagd de positie van onze merken te versterken bij consumenten over de hele wereld. Dit getuigt van ons vermogen relevant te blijven door in te spelen op veranderingen in de consumentenvraag. Het is een gunstig teken dat de factoren die ons bedrijf zo uniek maken, resultaat opleveren: het Heineken® merk, het unieke wereldwijde marktbereik, de zeer diverse en ondernemende groep medewerkers en het erfgoed en de niet-aflatende steun van de familie Heineken. Door het samenspel van al deze factoren kunnen we stappen zetten die nadrukkelijk gericht zijn op de toekomst en op duurzame groei. Herijking van onze prioriteiten In de loop van het jaar heeft ons senior management een belangrijke strategische evaluatie uitgevoerd om onze zakelijke prioriteiten opnieuw te formuleren op basis van onze unieke eigenschappen en kerncompetenties. We willen onze aandacht concentreren op de volgende vijf prioriteiten: Het Heineken® merk laten groeien Door de consument geïnspireerd, klant- en merkgericht opereren Kansen benutten in opkomende markten Optimaal gebruikmaken van onze wereldwijde schaalgrootte Persoonlijk leiderschap bevorderen n de afgelopen 12 maanden hebben we op elk van de genoemde terreinen duidelijke vorderingen gemaakt. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 9