5. Persoonlijk leiderschap bevorderen 4 Optimaal gebruikmaken van onze wereldwijde schaalgrootte Global Business Services Versterken van competenties Met mate drinken Als 's werelds meest internationale bierbrouwer investeren we in nieuwe programma's die erop gericht zijn beter gebruik te maken van de schaalgrootte van onze wereldwijde activiteiten, onder meer op het gebied van logistiek, marketing, inkoop en belastingen. Een voorbeeld is de recente oprichting van een Global Business Services-organisatie. Er wordt tevens een EIEINEKEN Global Shared Services Centre opgericht in Krakau (Polen) en een EIEINEKEN Global Procurement Company in Nederland. Dankzij deze initiatieven kan EIEINEKEN hoogwaardige diensten leveren aan de bedrijfsonderdelen en bovendien besparen op de operationele kosten. In oktober maakte HEINEKEN bekend dat de Poolse stad Krakau is gekozen als locatie voor het interne HEINEKEN Global Shared Services Centre. Dit servicecentrum wordt naar verwachting in 2012 operationeel en zal specifieke zakelijke services verzorgen voor financiële transactieprocessen. Verspreid over 71 landen heeft HEINEKEN circa 70.000 mensen in dienst. Terwijl ons bedrijf steeds groter en complexer wordt, vormen onze mensen een van de beste manieren om ons van de concurrentie te onderscheiden. Het is belangrijk dat onze mensen op wereldwijde schaal kunnen denken, goed kunnen samenwerken, anderen kunnen inspireren en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Door overal (van marketing en verkoop tot financiën en HR) met één HEINEKEN taal te spreken en competenties op te bouwen, kunnen we optimaal profiteren van de kracht van ons geografisch diverse team om consistente resultaten te boeken. HEINEKEN blijft werken aan het versterken van de competenties van zijn mensen om zijn visie te kunnen realiseren. Bij onze investeringen in het ontwikkelen van functionele vaardigheden en leiderschapscapaciteiten staat centraal dat we een prestatiegerichte cultuur willen opbouwen die openstaat voor nieuwe ideeën en leerprocessen en die samenwerking en innovatie aanmoedigt. Duurzaamheid is essentieel voor HEINEKEN om zijn zakelijke doelstellingen te realiseren. In april 2010 hebben we ons platform 'Brewing a Better Future' geïntroduceerd om reële, duurzame waarde te creëren voor al onze belanghebbenden. Dit platform verschaft ons een routekaart en weerspiegelt onze geïntegreerde langetermijn ambitie om onze duurzaamheid nog verder te verbeteren. Het concept is gebaseerd op drie strategische pijlers: doorlopende VERBETERING van de milieueffecten van onze merken, EMPOWERMENT voor onze mensen en de gemeenschappen waarin we actief zijn en een positieve IMPACT op de rol van bier in de samenleving. We willen onze positie als 's werelds meest internationale bierbrouwer gebruiken om bij te dragen aan positieve veranderingen en het creëren van een leefbaardere wereld. In december heeft HEINEKEN een nieuwe fase ingeluid in het wereldwijde programma om verantwoorde consumptie van zijn merken te bevorderen. De nieuwe reclamecampagne 'Sunrise belongs to moderate drinkers' zet het Heineken® merk in om deze waardevolle boodschap over te brengen en te benadrukken. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 7