AMSTEL Overzicht I Een kort overzicht vervolg Nettowinst (beia)3 1.584 1.456 8,8% EBITDA3 3.623 3.609 0,4% Resultaten In miljoenen EUR201120102 Wijziging in Opbrengsten 17.123 16.133 61% EBIT' 2.455 2.491 (1,4)% EBIT (beia)1 2.697 2.623 2,8% Nettowinst 1.430 1.447 (1,2)% Nettowinst (beia)3 1.584 1.456 8,8% EBITDA3 3.623 EBITDA (beia)3 3.682 3.584 2,7% Dividend (voorstel)6 477 438 8,2% Vrije operationele kasstroom32.0931.9935,0% Balans i miljoenen EUR Totaal activa Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap5 Netto schuldpositie Marktkapitalisatie 27.127 26.662 1,7% 9.774 9.932 (1,6)% 8.355 8.099 3,2% 20.605 21.134 (2,5)% Resultaten en balans per aandeel van EUR 1,60 Gewogen gemiddelde van aantal aandelen - gewoon5 585.100.381 562.234.726 4,1% Nettowinst 2,44 2,57 (5,0)% Nettowinst (beia) 2,71 2,59 4,5% Dividend (voorstel) 0,83 0,76 9,2% Vrije operationele kasstroom 3,58 3,54 0,9% Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap5 16,70 17,67 (5,4)% Slotkoers635,7736,69(2,5)% Medewerkers In aantallen Gemiddelde personeelsbezetting64.25265.730(2,2)% 14,5% 19,4% (25,3)% 2,27 2,26 0,5% 33,1%7 30,2% 9,5% 122,1% 125,6% (2,8)% 6,4 5,4 18,8% Verhoudingsgetallen EBIT in van opbrengsten 14,3% 15,4% (7,1)% EBIT in van totaal activa 9,1% 9,3% (3,1)% Nettowinst in van het gemiddelde eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap6 Netto schuldpositie/EBITDA (beia) Dividend in van de nettowinst5 Kasconversieratio 1 Zie de verklarende woordenlijst voor definities. 2 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de laarrekening van het Engelstalige Jaarverslag; dit geldt ook voor andere secties van het Jaarverslag). 3 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' zijn geen financiële prestatie-indicatoren die overeenkomstig IFRS worden berekend. Zij dienen daarom niet als alternatief te worden beschouwd voor 'bedrijfsresultaat' of 'winst' als prestatie-indicatoren, of als alternatief voor de 'kasstroom uit bedrijfsactiviteiten' als indicator van onze liquiditeit. Wij zijn echter van mening dat 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' indicatoren zijn die doorgaans door beleggers worden gebruikt en dat het daarom waardevol is deze bekend te maken. Vanwege verschillen in de berekeningswijze is het mogelijk dat de presentatie van deze financiële gegevens niet te vergelijken is met soortgelijke gegevens die door andere bedrijven worden gepresenteerd. Zie voor een aansluiting van 'bedrijfsresultaat', 'winst' en 'kasstroom uit bedrijfsactiviteiten' op 'EBIT', 'EBIT (beia)', 'nettowinst (beia)', 'EBITDA', 'EBITDA (beia)' en 'vrije operationele kasstroom' het overzicht van de financiële ontwi kkelingen op de pagina's 24 tot en met 29. ''Op 31 december. 5 Inclusief het effect van het Allotted Share Delivery Instrument (ASDI). 6 Exclusief het effect van het ASDI. 7 Het percentage 33,1 opgenomen in de officiële versie van het Jaarverslag 2011 J is incorrect het correcte dividend in van de nettowinst voor 2011 is 30.1%

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 4