Verklarende woordenlijst Overige ASDI Allotted Share Delivery Instrument (ASDI) vertegenwoordigt de verplichting van Heineken N.V. om aandelen Heineken N.V. te leveren door het uitgeven van aandelen en/of het inkopen van eigen aandelen. Autonome groei Groei exclusief het effect van valutaomrekeningsverschillen, wijzigingen in de consolidatie, bijzondere posten en amortisatie van merken en klantenrelaties. Autonome volumegroei Toename van het volume, exclusief het effect van acguisities die voor het eerst zijn geconsolideerd. Vóór bijzondere posten en afschrijving merken en klantenrelaties. Depletions Verkopen van distributeurs aan de detailhandel. Dividendpercentage Voorgesteld dividend als percentage van de nettowinst (beia). EBIT Winst voor rente, winstbelastingen en netto financieringslasten, inclusief het aandeel van HEINEKEN in de nettowinst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures. EBITDA Winst voor rente, winstbelastingen, netto financieringslasten, afschrijvingen en amortisatie. Effectieve belastingsdruk Belastbare winst exclusief de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, dividendopbrengsten en bijzondere waardeverminderingen. Bijzondere posten en amortisatie van merken en klantenrelaties. Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen (gewoon) Het gewogen gemiddelde van het aantal geplaatste aandelen, inclusief het gewogen gemiddelde van uitstaande ASDI-aandelen, gecorrigeerd voor het gewogen gemiddelde van de aangekochte eigen aandelen in het jaar. (verwaterd) Het gewogen gemiddelde van het aantal geplaatste aandelen, inclusief het gewogen gemiddelde van uitstaande ASDI-aandelen. Innovatieratio De opbrengsten gegenereerd door innovaties die in de laatste 12 kwartalen zijn geïntroduceerd, gedeeld door de totale opbrengsten. Kasconversieratio Vrije operationele kasstroom gedeeld door nettowinst (beia) vóór aftrek van minderheidsbelangen. hh Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 46