De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorwaardelijke rechten op aandelen die in het kader van de lange termijn variabele toekenning op 31 december 2011 waren toegekend maar nog niet waren uitgekeerd: Toekennings datum Voorwaardelijk toegekende aandelen bij prestaties op targetniveau1 Waarde van voorwaardelijk toegekende aandelen op toekenningsdatum in EUR Uitkerings datum2 Aandelen uitgekeerd op uitkeringsdatum (bruto) Einde van blokkerings periode Waarde van niet-uitgekeerde aandelen per 31 december 2011 in EUR Dhr. van Boxmeer 2011 42.927 1.617.489 02-2014 - 02-2016 1.535.499 2010 35.692 1.323.102 02-2013 - 02-2015 1.276.703 2009 34.247 735.626 02-2012 - 02-2014 - Dhr. Hooft Graafland 2011 22.145 834.424 02-2014 - 02-2016 792.127 2010 19.537 724.237 02-2013 - 02-2015 698.838 2009 18.836 404.597 02-2012 02-2014 1 Vastgesteld volgens de bepalingen van de lange termijn variabele toekenning aan de hand van de slotkoers op 31 december van het jaar voorafgaand aan de toekenning. 2 Binnen vijf werkdagen onmiddellijk volgend op de publicatie van de jaarcijfers van de onderneming, plaats te vinden na afloop van de prestatieperiode. Er zijn momenteel geen uitgekeerde aandelen uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning waarvoor de tweejarige blokkeringsperiode geldt, aangezien de toekenningen die in 2007 en 2008 zijn gedaan niet hebben geleid tot de uitkering van aandelen in 2010 respectievelijk 2011. Heineken N.V. laaroverzicht 2011 37

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 39