Remuneratiebeleid vervolg Realisatie lange termijn variabele toekenning 2009 - 2011 Na 2011 kwamen de in 2009 toegekende voorwaardelijke rechten op aandelen in aanmerking voor uitkering. De uitkering van deze voorwaardelijke rechten op aandelen, de laatste voorwaardelijke rechten op aandelen die werden toegekend vóór invoering van het nieuwe remuneratiebeleid in 2010, is afhankelijk van het door HEINEKEN gedurende een driejarige prestatieperiode gerealiseerde totale aandeelhoudersrendement relatief ten opzichte van een prestatiereferentiegroep. De prestatiereferentiegroep bestaat uit Europese producenten van merkproducten voor de consument die met HEINEKEN concurreren op de kapitaalmarkten. Deze referentiegroep is als volgt samengesteld: Anheuser-Busch InBev (B) Carlsberg (DK) Danone (F) Diageo (GB) Henkei (D) LVMH (F) Nestlé (CH) L'Oréal (F) SABMiller (GB) Unilever (NL) Vóór invoering van het remuneratiebeleid 2010 bedroeg de uitkering uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning 100 procent van het basissalaris voor de CEO respectievelijk 75 procent van het basissalaris voor de CFO bij prestaties op targetniveau. Indien het totale aandeelhoudersrendement van HEINEKEN hoger is dan de mediaan van de prestatiereferentiegroep, worden de voorwaardelijk toegekende aandelen uitgekeerd volgens het onderstaande schema: Rangnummer van HEINEKEN binnen de prestatiereferentiegroepPercentage van voorwaardelijk toegekende aandelen dat wordt uitgekeerd 1 150% 2 125% 3 100% U 75% 5 50% 6 (mediaanpositie) 25% 7-11 0% Over de periode van 1 januari 2009 toten met 31 december 2011 nam HEINEKEN de zevende positie in binnen de prestatiereferentiegroep. Dientengevolge worden de in 2009 toegekende voorwaardelijke rechten op aandelen in 2012 niet uitgekeerd en worden er geen aandelen verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een scenarioanalyse uitgevoerd met betrekking tot de toekenningen die in 2011 en eerder zijn gedaan uit hoofde van de lange termijn variabele toekenning. 36 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 38