Verslag van de Raad van Bestuur I Financiële ontwikkelingen vervolg Financiering en liquiditeit Het totaal eigen vermogen is licht gedaald ten gevolge van de aankoop van eigen aandelen gerelateerd aan het aandeleninkoopprogramma ASDI ter waarde van EUR 687 miljoen, een negatief valuta-effect op de reserve koersverschillen van EUR 482 miljoen en uitgekeerde dividenden van EUR 571 miljoen. Dit werd voor een groot deel gecompenseerd door de winst van EUR 1.560 miljoen over het jaar. Het grote effect op de reserve koersverschillen is voornamelijk een gevolg van waardedalingen van de Mexicaanse peso, de Nigeriaanse naira, de Chileense peso, de Poolse zloty en de Wit-Russische roebel. Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen zijn gestegen vanwege acguisities en een versnelde uitvoering van het aandeleninkoopprogramma ASDI. Uitsplitsing van netto schuldpositie naar valuta's EUR MXN GBP USD PLN CHF NGN I Overige In deze uitsplitsing naar valuta's is het effect van derivaten die worden gebruikt ter afdekking van leningen binnen de Groep luidend in andere valuta's dan de euro inbegrepen. Van de totale netto rentedragende schuld luidt circa 74 procent in euro's. Dit is inclusief het effect van valutaswaps op niet in euro luidende schulden, zoals de obligaties in Britse ponden en de Amerikaanse onderhands geplaatste leningen op het niveau van Heineken N.V. en Heineken UK. De marktwaarde van deze swaps maakt geen deel uit van de netto schuldpositie. 28 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 30