De handelsvoorraden zijn afgenomen, voornamelijk wegens de desinvestering van ons groothandelsbedrijf in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar en de opname van Femsa producten die in de eerste vier maanden van het vorig jaar door Heineken USA werden verkocht. De marketing-en verkoopkosten stegen autonoom met 4,1 procenten bedragen nu 12,8 procent van de opbrengsten. Deze stijging hangt samen met ondersteuning voor de uitrol van de nieuwe Global Heineken® campagne in 40 landen en met verschillende productlanceringen. De Global Business Services-organisatie, die eind 2010 werd opgericht, heeft grote vorderingen geboekt bij het inrichten van een Global Shared Service Centre in Krakau (Polen) en een Global Procurement Company in Nederland. In 2011 bedroegen de marginale kosten EUR 32 miljoen. De acquisitie van de Galaxy Pub Estate in het Verenigd Koninkrijk leidde tot versnelde amortisatie en beëindiging van gerelateerde contracten en veroorzaakte eenmalige kosten ten laste van de winst- en verliesrekening van EUR 36 miljoen vóór belastingen. Deze kosten zijn opgenomen als een bijzondere post. Een beslissing van het Europese hof van Justitie in de eerste helft van het jaar om de in 2007 aan de Europese Commissie betaalde boete te verlagen, leidde tot een boekwinst van EUR 21 miljoen, welke wordt opgenomen als een bijzondere post. De personeelskosten stegen met 5,9 procent (autonoom met 1,2 procent). Hoewel het aantal FTE's autonoom daalde, werd dit ruimschoots tenietgedaan door een stijging van het gemiddelde salaris. Amortisatie, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen zijn gestegen, voornamelijk doordat Femsa Cerveza voor vier maanden extra was opgenomen en vanwege andere acquisities. Het aandeel in de winst van onze geassocieerde deelnemingen en joint ventures is substantieel gestegen. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een hogere winst van Asia Pacific Breweries dankzij een groei van hun activiteiten en door afstoting van het belang van 21 procent van Asia Pacific Breweries in Kingway Brewery. Het aandeel van Heineken in deze boekwinst bedroeg EUR 19 miljoen en is opgenomen onder het aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Resultaat (beia) 2011 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 2.215 2.298 Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 240 193 EBIT 2.455 2.491 Amortisatie van merken en klantenrelaties 170 142 Bijzondere posten 72 (10) EBIT (beia) 2.697 2.623 In miljoenen EUR 2011 Nettowinst 1.430 1.447 Amortisatie van merken en klantenrelaties 123 103 Bijzondere posten 31 (94) Nettowinst (beia) 1.584 1.456 Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van een stelselwijziging inzake personeelsbeloningen (zie toelichting 2e in de Jaarrekening van het Engelstalige verslag) Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 27