aangepast. Met ingang van 2012 wordt het prestatiemanagementproces voor senior managers verder verbeterd, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de korte termijn variabele beloning voor bonusberekeningen en een jaarlijkse prestatieovereenkomst waarmee wordt beloond 'hoe' de afzonderlijke functiegerelateerde doelstellingen worden bereikt. Een nieuwe ICT-infrastructuur voor HR zal zorgen voor betrouwbaardere gegevens, extra functionaliteit en een gemakkelijkere uitvoering van de processen. Operationele kosten en effici├źntie Tot de oplevering voor 2011 behoorden de implementatie van op de markt afgestemde incentives voor het senior management, afstemming en integratie van het beloningsbeleid en de functieschalen van recente acquisities, alsmede meer controle over en inzicht in de personeelskosten (met inbegrip van pensioenen). Er is een internationaal beloningennetwerk ingericht om wereldwijd best practices uit te wisselen en te implementeren. Veiligheid en gezondheid In 2011 zijn het'Employee and Eluman Rights Policy' en het 'Global Occupational Health and Safety Policy' in werking getreden. Deze beleidsrichtlijnen bieden een fundament voor de strategie en de interventies die noodzakelijk zijn om onze medewerkers goede werkomstandigheden te bieden en het aantal ongevallen en incidenten te beperken. Na een geslaagd proefproject in het afgelopen jaar zal in 2012 een speciale academie voor digitaal leren van start gaan met relevante veiligheidstrainingen voor alle functies. Samengevat: EIEINEKEN blijft in nauwe samenwerking met de medewerkers werken aan het effectief beheren en versterken van de noodzakelijke veranderingen teneinde persoonlijk leiderschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedisciplineerde professionaliteit te bevorderen door de benodigde individuele en organisatorische capaciteiten te ontwikkelen, zodat EIEINEKEN succesvol kan zijn op de markt. Eleineken N.V. laaroverzicht 2011 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 23