Verslag van de Raad van Bestuur I Operationele ontwikkelingen vervolg Talent van wereldklasse uman resources Terwijl onze onderneming steeds groter en complexer wordt, zijn en blijven onze mensen het belangrijkste element waarmee we ons onderscheiden van de concurrentie. We blijven investeren in een prestatiegerichte en ontwikkelingsbevorderende cultuur die persoonlijk leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedisciplineerde professionaliteit bevordert bij onze circa 70.000 medewerkers over de hele wereld. HEINEKEN richt zich op vijf kerngebieden: Loopbaanbegeleiding Functionele en leidinggevende capaciteiten Prestatiemanagement Operationele kosten en efficiëntie Gezondheid en veiligheid Loopbaanbegeleiding In 2011 hebben we de implementatie van Personal Development Plans (PDP's) uitgebreid tot meer dan 5.000 leidinggevenden in alle onderdelen van EIEINEKEN. Een integraal onderdeel van het PDP-proces bestaat uit gesprekken tussen managers en medewerkers over ontwikkelingsdoelen en loopbaanambities. We ondersteunen de kwaliteit van het PDP-proces door een scala aan opleidings- en trainingstools beschikbaar te stellen, met inbegrip van digitaal leren. Het EIEINEKEN International Graduate Programme, een 18 maanden durende verkorte opleiding op basis van werkervaring, is uitgebreid en opgeschaald. In 2011 zijn 19 afgestudeerden uit 13 verschillende landen en functionele disciplines geselecteerd uit meer dan 18.000 gegadigden. In onze vijf regio's zijn momenteel in totaal 39 afgestudeerden werkzaam in het kader van deze opleiding. Werving en opvolgingsplanning van senior management zijn versterkt doordat de processen voor de bedrijfsfuncties en werkmaatschappijen op één lijn zijn gebracht en consistenter en eenvoudiger zijn gemaakt. In 2012 wordt de nieuwe benadering nog strikter toegepast. Om de ontwikkelingsplanning van een gedegen fundament te voorzien, hebben we bovendien in kaart gebracht welke essentiële ervaring onze toekomstige General Managers nodig hebben om beter op hun taken voorbereid te zijn en deze effectiever te kunnen uitvoeren. Functionele en leidinggevende capaciteiten Het kader voor leiderschapsontwikkeling is uitgebreid met een innovatieve benadering voor het ontwikkelen van eerstelijnsmanagers (die leiding geven aan twee of meer medewerkers) en met internationale programma's die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van medewerkers met een groot potentieel. HEINEKEN International Management Course (HIMAC) en HEINEKEN International Management of Development Excellence Course (HIM DEC) zijn de twee belangrijkste ontwikkelingsprogramma's voor talent bij HEINEKEN. Beide programma's zijn geheel herzien in aansluiting op veranderende zakelijke vereisten en zijn inmiddels met succes gevolgd door meer dan 100 genomineerde deelnemers. In Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Centraal- en Oost-Europa zijn regionale Talent'-evenementen gehouden, die interregionale mogelijkheden voor het verwerven van vaardigheden, het uitwisselen van feedback en het opbouwen van netwerken bieden aan talenten met leidinggevende kwaliteiten en regionale senior managers. Functionele ontwikkeling werd ondersteund door de gemeenschappelijke taal en fundering van competentiekaders, die de benodigde vaardigheden, kennis en gedragswijzen definiëren welke zijn vereist om effectief te kunnen functioneren. Medio 2012 zal voor vrijwel alle functies een competentiekader zijn gevormd als fundering voor het opbouwen van capaciteiten. De combinatie van digitaal leren en traditionele opleidingen ondersteunt de ontwikkeling van functionele capaciteiten in alle functies en zal in 2012 verder worden uitgebreid om meer inhoud te bieden en de toegang efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Prestatiemanagement Om de groei van onze bedrijfsstrategie te ondersteunen, is het proces voor prestatiemanagement in de afgelopen jaren Het aanleren van nieuwe vaardigheden en een cultuur van voortdurende verbetering zijn essentieel voor het succes van HEINEKEN. 20 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 22