Verslag van de Raad van Bestuur I Operationele ontwikkelingen vervolg Meten en transparantie Uiteindelijk moet uit de uitvoering van de plannen blijken of we goed op schema liggen en waarde creëren vooral onze belanghebbenden. Dit vereist dat we ons committeren aan zorgvuldig meten, transparantie en dialoog. Daarom hebben we in 2011 intensief nagedacht over betrouwbare manieren om de vorderingen ten opzichte van onze doelstellingen te meten. We hebben voor al onze markten een scorekaart geïntroduceerd: de Green Gauge. Op deze scorekaart noteren we elk kwartaal onze prestaties ten opzichte van de drie strategische pijlers en de enablers. Het is altijd onze gewoonte geweest om de bevindingen na het meten, verifiëren en auditen op transparante wijze bekend te maken. In 2011 hebben we. in het kader van ons streven naar een grotere transparantie, twee belangrijke stappen voorwaarts gezet. Om te beginnen hebben we voor 27 landen duurzaamheidsverslagen opgesteld en openbaar gemaakt via onze website. Ten tweede hebben we deelgenomen aan externe beoordelingen en benchmarks, waaronder: SAM Dow lones Sustainability Index: het was voor ons een teleurstelling dat we in de drankencategorie van deze duurzaamheidsindex buiten de top-3 vallen. Er was echter wel sprake van een duidelijke verbetering: we hebben onze hoogste score tot nu toe behaald en we hebben beter gepresteerd op de onderdelen waarvoor onze prestaties het vorige jaar ontoereikend waren. Als het gaat om duurzaamheid, wordt de lat elk jaar een stukje hoger gelegd. Dit is positief, omdat we ervan kunnen leren en uiteindelijk de samenleving als geheel profiteert. Carbon Disclosure Project (CDP): dit jaar hebben we aan het Investors CDP deelgenomen en onze inzending openbaar gemaakt. Met een score van 59 en prestatiecategorie D is er duidelijk nog ruimte voor verbetering. Hier zullen we de komende maanden hard aan werken. Carbon Disclosure Project on Water: water is een van de belangrijkste hulpbronnen voor onze planeet en voor ons. Het neemt dan ook een hoge positie in op onze prioriteitenlijst. We hebben in 2011 voor het eerst deelgenomen aan het CDP on Water. FTSE^Good: we zijn wederom erkend door FTSE^Good en onze vermelding in deze belangrijke index is gehandhaafd. 'Brewing a Better Future' is een ambitie voor de lange termijn, waarvoor we een proces van voortdurende verbetering hebben ingebouwd in onze manier van denken en werken. In 2012 blijven we aan deze verbeteringen werken en zullen we opnieuw de dialoog met onze belanghebbenden aangaan om de huidige doelstellingen te bevestigen en ons te committeren aan nieuwe doelen voor de komende driejaar. Samenwerking met partners en belanghebbenden: een fundamentele filosofie In overeenstemming met onze filosofie, die inhoudt dat we het traject gezamenlijk met onze partners en belanghebbenden afleggen door middel van intensieve samenwerking, hebben we in 2011 veel nauwer samengewerkt met relevante groepen en personen uit alle delen van de wereld. Voor ons begon het traject in januari 2011, toen we medeoprichter werden van UN Global Compact FEAD als erkenning voor onze inspanningen. We nemen deel aan de Taskforce on Strategie Social Investment and Philanthropy en we waren actief betrokken bij bijeenkomsten van UN Global Compact FEAD. Begin 2011 hebben we ons participatieniveau aan het World Economie Forum verhoogd tot het niveau van Industry Partner. We nemen deel aan drie werkgroepen: New Vision for Agriculture, Water Management (als strategisch partner) en Wellness Alliance (als lid). Halverwege het jaar trad HEINEKEN toe tot het Clinton Global Initiative, waarbij we ons ertoe verplichtten om uiterlijk in 2020 zestig procent van de grondstoffen voor ons Afrikaanse bier binnen deze regio in te kopen. Als onderdeel van onze inspanningen om schadelijk drinkgedrag tegen te gaan is Sean O'Neill, onze Chief Corporate Relations Officer, voorzitter geworden van het International Center for Alcohol Policies (ICAP).een internationale denktank gericht op effectief alcoholbeleid en wetenschappelijk onderzoek. Als onderneming hebben we een nieuw en ingrijpend commitment ingediend bij het European Alcohol and Health Forum. 18 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 20