Vooruitzichten voor 2012 Eerlijk winnen We zijn twee keer zo groot als tien jaar geleden. De wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. We hechten er grote waarde aan dat al onze medewerkers handelen op een manier die voldoet aan onze waarden en de geldende wetten. Om deze reden zijn we in 2011 gestart met een grondige herziening van onze Bedrijfsregels, zodat onze processen tegemoetkomen aan de behoeften van morgen en we een consistente werkwijze hanteren met betrekking tot alle essentiële onderdelen van onze bedrijfsvoering. Een nieuwe visuele identiteit In september hebben we een nieuwe visuele identiteit voor ons bedrijf gepresenteerd. De nieuwe HEINEKEN 'vonk' geeft uiting aan de veranderingen in de schaalgrootte en het bereik van ons bedrijf. Elierdoor kunnen we het verhaal van het nieuwe HEINEKEN zelfbewust en met vertrouwen in de toekomst vertellen. Dankwoord Zoals elk jaar wil ik ook nu weer al mijn collega's overal ter wereld bedanken voor hun inzet en doelgerichtheid. Zij weten alle nieuwe uitdagingen steeds weer het hoofd te bieden. Het is een voorrecht om met hen te mogen werken en leiding te geven aan deze bijzondere onderneming. Bovendien wil ik al onze consumenten bedanken voor hun keuze voor onze merken, onze zakenpartners voor hun voortdurende hulp en overige betrokkenen voor hun bijdragen aan onze activiteiten. lean- Frangois van Boxmeer Voorzitter Raad van Bestuur/CEO Amsterdam. 14 februari 2012 In 2012 verwacht HEINEKEN te kunnen profiteren van een aanhoudend groeimomentum in sneller groeiende economieën en van omzetverhogende initiatieven in ontwikkelde markten. Daarnaast zal de omzetontwikkeling worden geholpen door de aanhoudende verschuiving naar economieën met een snellere groei in Afrika. Latijns-Amerika en Azië. De goede prestaties van het Heineken® merk in het internationale premiumsegment zullen naar verwachting blijven aanhouden. De 'Open Your World' campagne zal overal ter wereld worden geactiveerd. Daarnaast zal HEINEKEN ook investeren in de versterking van haar andere wereldwijde merken. Desperados. Strongbow Gold en Amstel, waarbij ook voor 2012 introducties in nieuwe markten zijn gepland. Bovendien zal het Mexicaanse prioriteitsmerk Sol met ingang van 2012 internationaal worden gelanceerd. HEINEKEN verwacht dat de kosten voor marketing en verkoop (beia) als percentage van de omzet in grote lijnen gelijk zullen blijven aan 2011 (12,8 procent). HEINEKEN verwacht een stijging van de inkoopkosten per hectoliter van circa 6 procent, voornamelijk ten gevolge van hogere prijzen voor mout. Het bedrijf verwacht de effecten van deze kostenstijging te kunnen verzachten door de uitvoering van geplande programma's voor omzetgroei en voortgaande effïciëntieprogramma's. Volgend op de geslaagde afronding van hetTCM-programmain 2011, introduceert HEINEKEN voor de jaren 2012 toten met 2014 een nieuw kostenbesparingsprogramma (TCM2) van EUR 500 miljoen gericht op Supply Chain. Commerce. Wholesale en andere activiteiten. TCM2 richt zich op het genereren van operationele kosteneffïciënties en het gebruikmaken van de toenemende wereldwijde schaalgrootte van HEINEKEN. Het programma wordt voor een belangrijk deel ondersteund door de nieuwe Global Business Services organisatie die in 2010 is opgericht. De eerste aandachtsgebieden van Global Business Services zullen tot en met eind 2014 een initiële investering van circa EUR 200 miljoen met zich meebrengen, waarvan EUR 32 miljoen al in 2011 is geboekt. Deze investeringskosten zullen worden gerapporteerd als onderdeel van de operationele kosten van het bedrijf. HEINEKEN heeft goede vorderingen gemaakt met het realiseren van de beoogde EUR 150 miljoen aan kostensynergieën in samenhang met de overgenomen bierdivisie van FEMSA en zal het beoogde bedrag naar verwachting in 2012 bereiken. HEINEKEN verwacht dat het aantal medewerkers in 2012 autonoom verder zal dalen. HEINEKEN verwacht een lichte stijging van het effectieve belastingpercentage (beia) in 2012 (2011:26,8 procent) en voorspelt een iets hogere gemiddelde rentevoet van circa 5.5 procent (2011:5.2 procent), voornamelijk ten gevolge van een mutatie in de valutamix van haar schulden. Naast aanhoudende investeringen in bedrijfscompetenties om haar wereldwijde schaalgrootte beter te benutten, zal HEINEKEN blijven focussen op kapitaalinvesteringen in markten met een hogere groei. Het bedrijf heeft het voornemen de kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa te verhogen tot circa EUR 1.25 miljard (2011: EUR 800 miljoen), gericht op investeringen in extra capaciteit en de vervanging en uitbreiding van statiegeldflessen in markten meteen hogere groei. Hierdoor verwacht Heineken een kasconversieratio van lager dan 100 procent. Heineken N.V. Jaaroverzicht 2011 09

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2011 | | pagina 11