Tien jaar Heineken1) 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 Omzet en winst (in miljoenen guldens) Netto omzet 6 135 4.612 4 215 3 613 3230 2 873 2.672 2.470 2.137 1.842 Bedrijfsresultaat 412 378 294 260 197 247 256 248 198 147 in van de netto omzet 6,7 8.2 7.0 7.2 6.1 8.6 9.6 10.0 9.3 8.0 in van het totale vermogen 8.3 9.6 7.9 7.8 6.3 9.0 10.4 10.9 10,6 8.4 Rentedekking 8.6 15.4 8.9 4,4 3.2 6.3 7.3 6.9 6.5 4.4 Netto winst 229 198 153 120 83 126 119 110 92 71 in van het eigen vermogen 2) 11.0 10,9 8.9 7,6 5.9 9,9 10,6 Dividend 2) 67 67 51 51 51 51 41 32 32 25 in van de netto winst 2) 29.4 34,0 33.0 42.0 60.9 35.4 34.1 29.5 35.1 35.3 Bonusaandelen A (in miljoenen guldens) 1 Verhoging aandelenkapitaal 120 72 58 53 Uitkering in contanten 30 18 14 13 Uitdeling van Algemene reserve 150 90 72 66 Verhoging in 33'/3 25 25 30 Per aandeel van 25, (in guldens) Cash flow 3) -t) 28.00 24,65 21,49 19,93 16,23 16,04 14.47 13.52 11,21 8,80 Netto winst 3) 11,90 10,30 7,95 6,25 4.32 6,53 6.16 5.69 4.79 3,67 Dividend 213) 3.50 3,50 2.63 2,63 2.63 2,64 2.10 1.68 1.68 1.29 Eigen vermogen 3) 108.22 94,77 89.60 82,23 72.87 66.23 57.93 48,15 42.30 37.78 Bonusaandelen (nominaal) 8.33 6.25 6.25 7,50 Uitkering in contanten 2,08 1,56 1,56 1,88 Herkomst en besteding middelen (verkort, in miljoenen guldens) Cash flow 588 499 430 392 314 373 286 267 217 172 Langlopende schulden e.d. 126 30 6 22 136 21 2 9 11 Herkomst van de middelen 714 529 436 414 450 394 284 276 228 174" Vaste activa 638 306 238 214 387 416 275 210 153 177 Dividend 68 88 51 51 73 58 47 32 38 25 Werkkapitaal 68 114 - 67 - 139 122 - 48 - 20 60 61 - 24 Besteding van de middelen 774 508 222 126 582 426 302 302 130 178 Toename liquide middelen, effecten en bankiers 60 21 214 288 - 132 32 - 18 - 26 98 4 1) de boekjaren t/m 1978 zijn geëindigd op 30 september: de cijfers over 1982 en voorgaande jaren zijn zoveel mogelijk aangepast aan die van 1983 en 1984. 2) 1979 betreft het boekjaar 1978/1979 van 15 maanden. 3) na correctie in verband met bonusuitkeringen berekend op basis van netto winst en afschrijving onder eliminering van het aandeel van derden 54

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 59