Winst- en verliesrekening 1984 van Heineken NV 1984 1983 (in duizenden guldens) Netto winst van groepsmaatschappijen 248.194 222.389 Andere baten en lasten 18.994 23.941 Winst volgens geconsolideerde resultatenrekening 229.200 198.448 Geconsolideerde resultatenrekening zie blz. 36 Amsterdam, 29 maart 1985 Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Thyssen-Bornemisza Heineken Jiskoot Van Schaik Orlandini Van der Werf Maris Van de Vijver Loudon Coebergh De Bruyne 49

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 54