r Heineken De oorsprong van de onderneming ligt in Amsterdam, waar Gerard Adriaan Heineken in 1864 de brouwerij De Hooi berg verwierf die dateerde uit 1592. Reeds spoedig na de overname werd het werkterrein uitgebreid tot geheel Nederland en werd een begin gemaakt met activiteiten in het buitenland. Thans is Heineken een internationaal drankenconcern, dat vooraanstaande merkartikelen produceert en distribueert, waarbij de nadruk ligt op bier. De afzet vindt plaats in circa 150 landen. Wereldwijd vindt de produktie van Heineken en Amstel bier plaats in eigen en geaffilieerde brouwerijen alsmede in licentie bij derden. Voorts verleent Heineken bijstand op zowel produktie-technisch als op technolo gisch gebied. Research neemt van oudsher, als grondslag van de acti viteiten van onze onderneming, een belangrijke plaats in. De onderzoeken en ontwikkelingen vinden voornamelijk centraal plaats en wel in ons laboratorium te Zoeterwoude, Nederland. Merken die door ons en met ons verbonden ondernemin gen worden gevoerd, zijn onder meer: Heineken, Amstel, Dreher, Murphy, Mützig, '33', Pelforth, Pélican, George Killian's, Grizzly, Bintang, Primus, Anchor, Tiger, Star en Gulder. frisdranken Royal Club, Sourcy bronwater, E-10 (suikervrije limona des), B3 vruchtesappen en Sisi alsmede voor Nederland in licentie geproduceerd Pepsi-Cola, Seven-Up en Rivella. shandy Royal Club, Green Sands en Panach'. gedistilleerd en wijn Bokma, Hoppe, Coebergh, Glenmark whisky, Jagermei ster (voor de Nederlandse en Belgische markt in licentie geproduceerd) en voorts de door ons vertegenwoordigde wijnen van onder meer Bouchard Père Fils.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 2