Heineken NV gevestigd te Amsterdam Bindende voordracht, conform artikel 7, lid 2 van de statuten van Heineken NV, opgemaakt door de Raad van Commissarissen ter benoeming van een commissaris der vennootschap in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, te houden op 26 april 1985. 1 Jhr J. Loudon 2 Mr H. van Wilsum Mededelingen betreffende de kandidaten: Jhr J, Loudon Leeftijd Beroep Aandelen in de vennootschap Betrekkingen Commissariaten Redenen Mr H. van Wilsum Leeftijd Beroep Aandelen in de vennootschap Betrekkingen Commissariaten 49 jaar bankier geen lid van de Raad van Bestuur van N.M. Rothschild Sons Ltd N.M, Rothschild Sons (Hong Kong) Ltd. N.M. Rothschild Sons (Singapore) Ltd. Rothschild Inc., New York De Erven de Weduwe J. van Nelle NV Nabisco Brands Ltd.. Canada SHV Holdings NV Revlon Inc. Rothschild Australia Ltd. Bumiputra Merchant Bankers Berhad, Maleisië wegens zijn internationale financiële deskundigheid wordt de heer Loudon voor herbenoeming voorgesteld 26 jaar kandidaat-notaris geen kandidaat-notaris te Amsterdam geen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1984 | | pagina 16