Heineken NV gevestigd te Amsterdam Bindende voordracht, conform artikel 7 lid 2 van de statuten van Heineken NV, opgemaakt door de Raad van Commissarissen ter benoeming van een commissaris der vennootschap in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, te houden op 27 april 1984, 1 A. Jiskoot 2 Mr W, Siewertsz van Reesema Mededelingen betreffende de kandidaten: A. Jiskoot Leeftijd Beroep Aandelen in de vennootschap Betrekkingen Commissariaten Redenen Mr W. Siewertsz van Reesema Leeftijd Beroep Aandelen in de vennootschap Betrekkingen Commissariaten 65 jaar particulier geen oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Pierson, Heldring Pierson NV oud-lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam-Rotterdam Bank NV BAM Holding NV NV Deli-Maatschappij Elsevier-NDU NV Genstar Holding BV Heineken Nederlands Beheer BV Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV Koninklijke Wessanen NV Maatschappij voor Industriële Projekten NV Oscar Rohte Jiskoot NV NV Philips' Gloeilampenfabrieken Pierson. Heldring Pierson NV Westland-Utrecht Hypotheekbank NV Canadian Pacific Ltd,, Montreal Charterhouse J. Rothschild, London Charterhouse Japhet Ltd., London L F Rothschild, Unterberg, Towbin, New York wegens zijn management ervaring in het algemeen en zijn internationale financiële deskundigheid in het bijzonder. wordt de heer Jiskoot voor herbenoeming voorgesteld. 39 jaar kandidaat-notaris geen kandidaat-notaris te Amsterdam geen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 7