Te behandelen onderwerpen door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken NV, te houden op vrijdag 27 april 1984 om 14.30 uur in de ontvangstzaal van de Heineken-brouwerij, Stadhouderskade 78, Amsterdam. Opening 1 Verslag over het boekjaar 1983. 2 Vaststelling van de balans per 31 december 1983, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1983 en van de toelichting. 3 Beslissing over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde bij artikel 12 lid 4 van de statuten der vennootschap. 4 Benoeming van twee commissarissen: Bindende voordrachten:* 1 H. H. Thyssen-Bornemisza 1 A. Jiskoot 2 Mr M. A. J. C. M. van Agt 2 Mr W. Siewertsz van Reesema De gegevens van de betrokkenen, bedoeld in artikel 142 lid 3 (Boek 2) Burgerlijk Wetboek zijn vermeld op een bijlage bij deze agenda. Sluiting Bijlage

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 5