1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 Financiering (in miljoenen guldens) Aandelenkapitaal Reserves 482 1.344 361 1.365 361 1.223 361 1.043 289 987 289 827 231 696 231 584 178 550 178 479 Eigen vermogen Aandeel van derden 1.826 89 1.726 75 1 584 51 1.404 34 1.276 24 1.116 40 927 38 815 27 728 48 657 45 Groepsvermogen 1.915 1 801 1.635 1.438 1.300 1.156 965 842 776 702 Egalisatierekening investeringsfaciliteiten Voorziening voor latente belastingverplichtingen 114 462 102 486 98 429 91 427 49 307 27 272 576 588 527 518 356 299 Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn 383 1.047 342 994 326 864 331 863 227 853 239 780 575 730 454 569 379 590 351 472 Schulden 1.430 1.336 1.190 1.194 1.080 1.019 1 305 1.023 969 823 Totaal vermogen 3.921 3.725 3.352 3.150 2.736 2 474 2.270 1 865 1 745 1.525 Groepsvermogen 0,95 0.94 0,95 0.84 0.90 0.88 0.74 0.82 0.80 0.85 Kapitaalgebruik (in miljoenen guldens) Bedrijfsgebouwen en installaties 2.182 2 174 2.114 2.088 1 777 1.572 1 397 1.154 1.071 902 Overig onroerend goed 79 73 61 62 59 58 57 51 56 49 Deelnemingen 92 68 69 60 60 56 60 57 60 57 Andere vastgelegde middelen 95 89 78 76 69 77 75 62 73 69 Vast kapitaal 2.448 2.404 2.322 2 286 1.965 1.763 1 589 1 324 1.260 1.077 Voorraden 653 605 505 481 403 375 358 278 279 232 Vorderingen 439 344 326 286 277 262 228 180 167 177 Liquide middelen 381 372 199 97 91 74 95 83 39 39 Vlottend kapitaal 1 473 1 321 1 030 864 771 711 681 541 485 448 Totaal kapitaal 3.921 3 725 3.352 3.150 2 736 2.474 2.270 1.865 1.745 1.525 Groepsvermogen 0,78 0.75 0.70 0.63 0.66 0.66 0.61 0.64 0.62 0,65 Vast kapitaal Vlottend kapitaal 1,41 1.33 1.19 1.00 0.90 0.91 0.93 0.95 0.82 095 Schulden op korte termijn 1) de boekjaren t/m 1978 zijn geëindigd op 30 september. 2) gewijzigde opstelling ten opzichte van 1977 en voorgaande jaren 3) 1979 betreft het boekjaar 1978/1979 van 15 maanden 4) na correctie in verband met bonusuitkeringen. s) berekend op basis van netto winst en afschrijving onder eliminering van het aandeel van derden. 53

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 56