i Tien jaar Heineken 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 Omzet en winst (in miljoenen guldens) Opbrengst verkopen 4.628 4.150 3.552 3.178 2.826 2.623 2.428 2.096 1.811 1 549 Diverse inkomsten 78 65 61 52 47 49 42 41 31 35 Omzet 4.706 4 215 3613 3.230 2.873 2.672 2.470 2.137 1.842 1 584 Bedrijfsresultaat 380 294 260 197 247 256 248 198 147 163 in van de omzet 8.1 7.0 7.2 6.1 8.6 9.6 10.0 9.3 8.0 10.3 in van het totale vermogen 9.7 7.9 7.8 6.3 9.0 10.4 10.9 10.6 8.4 10.7 Rentedekking 15.4 8.9 4.4 3.2 6.3 7.3 6.9 65 4.4 7.6 Netto winst 198 153 120 83 126 119 110 92 71 81 in van het eigen vermogen 2) 10.9 8.9 7.6 5.9 9.9 10.6 11.8 11.3 9.7 12.3 Dividend 3) 67 51 51 51 51 41 32 32 25 25 in van de netto winst 34.0 33.0 42.0 60.9 35.4 34.1 29.5 35.1 35.3 30.7 A Bonusaandelen V (in miljoenen guldens) Verhoging aandelenkapitaal 120 72 58 53 Uitkering in contanten 30 18 14 13 Uitdeling van Algemene reserve 150 90 72 66 Verhoging in 331/3 25 25 30 Per aandeel van 25, (in guldens) Cash flow 5) 23.75 21.49 19,93 16.23 16,04 14,47 13.52 11.21 8,80 8.85 Netto winst 4) 10,30 7,95 6.25 4.32 6,53 6.16 5.69 4,79 3.67 4.21 Dividend 3) 3,50 2.63 2.63 2,63 2,64 2,10 1.68 1.68 1,29 1.29 Eigen vermogen 2) 94,77 89.60 82.23 72.87 66.23 57.93 48.15 42,30 37.78 34,10 Bonusaandelen (nominaal) 8.33 6.25 6,25 7.50 Uitkering in contanten 2.08 1.56 1.56 1.88 Herkomst en besteding middelen (verkort; in miljoenen guldens) Cash flow 480 430 392 314 373 286 267 217 172 177 Leningen e d. 30 6 22 136 21 2 9 11 2 64 Herkomst van de middelen 510 436 414 450 394 284 276 228 174 241 Bedrijfsgebouwen en installaties 260 199 200 327 380 271 197 156 164 159 Deelnemingen 35 23 9 54 42 4 10 11 14 8 Overige vaste activa 11 16 5 6 6 3 - 14 1 3 Dividend 88 51 51 73 58 47 32 38 25 25 Werkkapitaal 108 67 - 139 122 - 48 - 20 60 - 61 24 68 Besteding van de middelen 502 222 126 582 426 302 302 130 178 263 Toename liquide middelen en bankiers 8 214 288 - 132 - 32 - 18 - 26 98 4 - 22 52

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 55