Winst- en verliesrekening 1983 van Heineken NV 1982 153.222 50.575 102.647 Amsterdam, 30 maart 1984 Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Thyssen-Bornemisza Heineken Jiskoot Van Schaik Orlandini Van der Werf Maris Van de Vijver Loudon Coebergh De Bruyne (in duizenden guldens) Winst 198.448 Dividend 67.433 Toe te voegen aan de Algemene reserve 131.015 Geconsolideerde resultatenrekening zie biz. 36. 49

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 52