c De Heineken Groep De oorsprong van de Groep ligt in Amsterdam, waar Gerard Adriaan Heineken in 1864 de brouwerij De Hooi berg verwierf die dateerde uit 1592. Reeds spoedig na de overname werd het werkterrein uitgebreid tot geheel Nederland en werd een begin gemaakt met activiteiten in het buitenland. Thans is Heineken een internationaal drankenconcern, dat vooraanstaande merkartikelen produceert en distribueert, waarbij de nadruk ligt op bier. De afzet vindt plaats in circa 150 landen. Wereldwijd vindt de produktie van Heineken en Amstel bier plaats in zowel eigen en geaffilieerde brouwerijen alsmede in licentie bij derden. Voorts verleent Heineken bijstand op zowel produktie-technisch als op technologisch gebied. Research neemt van oudsher als grondslag van de activiteiten van onze onderneming een belangrijke plaats in. De onderzoeken en ontwikkelingen vinden voornamelijk centraal plaats en wel in de laboratoria te Zoeterwoude, Nederland. De belangrijkste merken die worden gevoerd, zijn: bier Heineken, Amstel, Ridder, Bintang, Dreher, Murphy, Müt- zig, Primus, alsmede merken van met ons verbonden ondernemingen, waaronder Anchor, Tiger, Star. frisdranken -Royal Club (tonic, soda water, ginger ale, etc.), Sourcy bronwater, E-10 (suikervrije limonades), B3 vruchtesap pen, Sisi alsmede voor Nederland in licentie geproduceerd Pepsi-Cola, Seven-Up en Rivella. shandy Royal Club en Green Sands. gedistilleerd en wijn Bokma, Hoppe, Coebergh, Jagermeister (voor de Neder landse en Belgische markt in licentie geproduceerd) en voorts de door ons vertegenwoordigde Garvey sherry en wijnen van onder meer Bouchard Père Fils. L

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 4