Ten behoeve van de Ontvanger der Accijnzen in Neder land is de brouwerij te 's-Hertogenbosch bezwaard met een krediethypotheek van 150 miljoen als zekerheid voor te betalen accijns voor bier. frisdranken en gedistil leerd alsmede voor te betalen invoerrechten. Garantieverplichtingen Garantieverplichtingen zijn aangegaan voor 95 miljoen door borgtochten. Financiële verplichtingen Met derden in Nederland zijn huurovereenkomsten aange gaan voor hoofdzakelijk cafépanden, die aan afnemers worden doorverhuurd. De verplichtingen uit dezen hoofde, die zich over een aantal jaren uitstrekken, bedragen in totaal 77 miljoen. Voorts zijn voor investeringen in duurzame activa orders geplaatst voor 75 miljoen. Opbrengst verkopen bedrag bedrag Europa: Nederland Overige landen Westelijk Halfrond Afrika Azië/Oceanië Diverse inkomsten 36 1.684.562 25 1.144.559 38 24 61 17 11 11 100 Technische en andere vergoedingen Opbrengst andere vastgelegde middelen Huur van overig onroerend goed Grondstoffen, materialen en diensten Grondstoffenverbruik Emballageverbruik Handelsartikelen Verkoopkosten Transportkosten Energie en water Reparatie en onderhoud Overige kosten 2.829.121 774.162 513.055 511.496 4.627.834 62.650 8.164 7.464 78.278 458.236 591.571 190.626 365.626 117.692 106.287 104.911 243.152 62 16 11 11 100 1.596.897 971.154 2.568.051 673.199 467.460 441.322 4.150.032 47.644 9.135 7.942 64.721 430.491 533.121 163.195 332.912 116.279 106.020 93.099 200.859 2.178.101 1.975.976 43

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 46