Aandeel van derden Saldo per 1 januari 1983 74.799 Aandeel van derden in de groepswinst 11.291 Herwaardering, koers- en overige verschillen 694 Wijzigingen in de omvang van de consolidatie 9.549 Uitgekeerd dividend aan derden - 6.852 Saldo per 31 december 1983 89.481 Egalisatierekening investeringsfaciliteiten Saldo per 1 januari 1983 101.896 Toegekende faciliteiten 19.896 Koersverschillen - 106 Onttrokken ten gunste van het bedrijfsresultaat - 7.805 Saldo per 31 december 1983 113.881 Voorziening voor latente belastingverplichtingen Saldo per 1 januari 1983 485.797 Toevoeging uit hoofde van herwaardering 24.064 Verrekend met te betalen belastingen - 40.546 Wijzigingen in de omvang van de consolidatie 1.842 Koersverschillen - 8.624 Niet meer benodigd in verband met fiscale verliescompensatie - 868 Saldo per 31 december 1983 461.665 Schulden op lange termijn Euroguldennotes Onderhandse leningen Pensioenfondsen Overige schulden Euroguldennotes 10,lening, af te lossen per 15 juli 1987 100.000 57.755 3.369 222.441 383.565 100.000 67.137 1.888 172.811 341.836 100.000 100.000 41

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 44