Deelnemingen Van de hieronder opgenomen niet-geconsolideerde parti cipaties zijn de belangrijkste vermeld op de pagina's 46 en 47. Boekwaarde per 1 januari 1983 Investeringen Desinvesteringen Koers- en waarderingsverschillen Boekwaarde per 31 december 1983 In de boekwaarde is 3,9 miljoen opgenomen aan vorderingen op lange termijn (vorig jaar 2,6 miljoen). Andere vastgelegde middelen 67.647 27.023 1.726 828 92.116 Leningen aan afnemers Overige leningen Voorraden Grondstoffen Produkt in bewerking Gereed produkt Handelsartikelen Emballage (flessen en dozen) Diverse magazijnvoorraden Vorderingen Vorderingen op afnemers Af: statiegeldverplichting eigen emballage Saldo Vorderingen op deelnemingen Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 59.637 54.807 35.060 34.282 94.697 89.089 108.008 103.037 149.570 137.965 86.117 77.116 23.899 19.974 183.946 194.915 101.241 72.009 652.781 605.016 540.709 440.096 213.421 212.059 327.288 228.037 18.715 16.165 93.740 99.458 439.743 343.660 39

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 42