Geconsolideerde balans Bedrijfsgebouwen en installaties Totaal Bedrijfs gebouwen en terreinen Machines en installaties Andere duurzame bedrijfsmiddelen Boekwaarde per 1 januari 1983 2.173.978 860.462 1.085.992 227.524 Investeringen minus desinvesteringen van buiten gebruik gestelde bedrijfsmiddelen Herwaardering Koersverschillen 260.270 40.305 57.051 47.537 10.355 18.608 149.468 29.617 31.905 63.265 333 6.538 Naar Overig onroerend goed overgebracht Wijzigingen in de omvang van de consolidatie Afschrijvingen 2.084 23.062 - 255.976 1.973 9.480 46.334 10.647 - 155.262 111 2.935 54.380 Boekwaarde per 31 december 1983 2.182.504 860.919 1.088.557 233.028^ Deze boekwaarde is als volgt samengesteld: Vervangingswaarde Afschrijving 4.384.864 2.202.360 1.385.134 524.215 2.323.957 1.235.400 675.773 442.745 2.182.504 860.919 1.088.557 233.028 Aan projecten in uitvoering is hierin begrepen 44 miljoen. Onder Andere duurzame bedrijfsmiddelen zijn onder meer opgenomen kratten, kisten, fusten en pallets. Overig onroerend goed Dit betreft panden, welke hoofdzakelijk zijn verhuurd aan hotel-, café en restaurantbedrijven. Boekwaarde per 1 januari 1983 73.473 Aankopen en kosten van verbouwingen 4.176 Boekwaarde van verkochte panden - 972 Herwaardering 2.457 Koersverschillen - 734 Van Bedrijfsgebouwen en installaties overgebracht 2.084 Wijzigingen in de omvang van de consolidatie 1.027 Afschrijvingen - 2.924 Boekwaarde per 31 december 1983 78.587 De vervangingswaarde bedroeg per 31 december 1983 228 miljoen. 38

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 41