Geconsolideerde resultatenrekening 1983 1982 (in duizenden guldens) Opbrengst verkopen Diverse inkomsten 4.627.834 78.278 4.150.032 64.721 Omzet 4.706.112 4.214.753 Grondstoffen, materialen en diensten Accijns Salarissen en sociale kosten Afschrijvingen 2.178.101 1.056.664 821.292 269.999 1.975.976 909.593 766.825 268.337 4.326.056 3.920.731^ Bedrijfsresultaat Rente 380.056 24.770 294.022 34.137 Buitengewone baten minus lasten 355.286 1.885 259.885 589 Winst voor belasting Belasting op de winst 353.401 147.421 260.474 108.872 Dividend deelnemingen 205.980 3.759 151.602 10.369 Groepswinst Aandeel van derden 209.739 11.291 161.971 8.749 Netto winst 198.448 153.222 36

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 39