Passiva 31 december 1982 (in duizenden guldens) Groepsvermogen Aandelenkapitaal Algemene reserve Bijzondere reserve Eigen vermogen Aandeel van derden Egalisatierekening investeringsfaciliteiten Voorziening voor latente belastingverplichtingen Schulden Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn 481.664 655 129 689.183 1.825.976 89.481 1.915.457 113.881 461.665 575.546 383.565 1.046.784 1.430.349 3.921.352 361.248 673.613 691.390 1.726.251 74.799 1.801.050 101.896 485.797 587.693 341.836 994.359 1.336.195 3.724.938 35

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 38