Geconsolideerde balans per 31 december 1983 Activa 31 december 1982 (in duizenden guldens) Vast kapitaal Bedrijfsgebouwen en installaties Overig onroerend goed Deelnemingen Andere vastgelegde middelen 2.182.504 78.587 92.116 94.697 2.173.978 73.473 67.647 89.089 Vlottend kapitaal Voorraden Vorderingen Liquide middelen 2.447.904 652.781 439.743 380.924 605.016 343.660 372.075 2.404.187 1.473.448 1.320.751 3.921.352 3.724.938 34

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 37