Verkopen bier Westelijk Halfrond Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 3,1 3,6 3,8 4,0 4,2 1979 1980 1981 1982 1983 op zeer feestelijke wijze gezamenlijk de succesvolle verkopen van Heineken en Amstel Light te vieren. Als gevolg van de aanhoudende recessie en de toegeno men concurrentie bleef de export van Heineken naar Canada beneden het niveau van 1982. Ook onze brouwe rij, Amstel Brewery Canada Ltd., had een moeilijk jaar. De toekomst van de brouwerij op wat langere termijn wordt echter met vertrouwen tegemoet gezien, in het bijzonder als gevolg van de introductie van nieuwe produkten en andere verpakkingen. Midden- en Zuid-Amerika De moeilijke economische situatie duurde in vele landen in Midden- en Zuid-Amerika onverminderd voort. Het terug lopende besteedbaar inkomen alsmede het feit dat het importeren van bier in Argentinië, Ecuador, Colombia, Venezuela en Mexico is verboden was van ongunstige invloed op onze export. De export naar Chili en Peru komt langzaam op gang. Ook in Suriname werden de economische problemen groter. Desondanks kon de Surinaamse Brouwerij N.V. te Paramaribo de afzet nog enigszins vergroten. Onze onderneming is reeds geruime tijd bezig zich te oriënteren op mogelijkheden activiteiten te ontwikkelen op het Zuid-Amerikaanse continent. In dit kader werden onder meer besprekingen gevoerd met een aantal Coca-Cola bottelaars in Brazilië. Deze bespre kingen hebben tegen het einde van het verslagjaar geleid tot enkele samenwerkingsovereenkomsten. Onze Groep participeert in nieuw gebouwde brouwerijen in Sao Paulo en Rio de Janeiro en verleent tevens technische bij stand. Voor de verdere internationalisering van de Heineken onderneming achten wij deze ontwikkeling in één van de grootste Zuid-Amerikaanse landen van groot belang. Onderzocht wordt of ook in andere landen in dit werelddeel mogelijkheden bestaan voor samenwerking. Caraïbisch gebied De export naar het Caraïbisch gebied is toegenomen*, dankzij met name een hogere afzet in Puerto Rico eiV Guadeloupe. Elders in dit gebied ondervonden onze verkopen de druk van de economische recessie, waardoor ook het toerisme is afgenomen, en de sterk toenemende concurrentie. Gestart werd met de export van frisdranken en vruchte sappen. Op Trinidad namen de verkopen van Heineken en de nationale bieren, geproduceerd door National Brewery Company Ltd., opnieuw toe. De positie van de brouwerij is versterkt door het integreren van de distributie-organisatie en door de introductie van bier in blik. Op Martinique nam de verkoop van bier door Brasserie Lorraine S.A. enigszins toe. De verkopen van frisdranken stegen eveneens, ondanks sterke concurrentie. De verkopen van Windward Leeward Brewery Ltd. op St. Lucia liepen evenals voorgaand jaar terug onder invloed van de sterke concurrentie uit de regio. Mede door de zorgwekkende economische situatie liepen de verkopen van Heineken bier op Haïti verder terug. Gezien de geringe afzet is het in licentie brouwen van Heineken bier aldaar vooralsnog gestaakt. De verkoop van Amstel bier door de Antilliaanse Brouwerij N.V, op de Nederlandse Antillen gaf wederom een lichte daling te zien. Vooral op Aruba is de concurrentie groot. Wat betreft de verkoop van Heineken bier aldaar is sprake van enige druk, mede door het wegvallen van het Venezolaanse toerisme. Niettegenstaande de economische problemen op Jamai ca bleef de afzet van Heineken bier, gebrouwen door Desnoes Geddes Ltd., ongeveer op het niveau van het voorafgaande jaar. Met de export van Amstel Light naar de Amerikaanse Virgin Islands, de Bahamas en Bermuda werd een aanvang gemaakt. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 33