Cash flow, winst en winstbestemming* (in miljoenen guldens) 50,9- 74,8 125,7 314,0 50,6 32,5 83,1 314,2 50,6 69.8 120,4 392,2 1979 1980 Dividend over het boekjaar Ingehouden winst Netto winst Cash flow van de groep 1981 Over het boekjaar 1978/1979 (15 maanden) 22 50,6 102,6 153,2 430,3 67,4 131,0 198,4 479,7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 27