Belangrijkste cijfers Resultaten (in miljoenen guldens) 1983 1982 stijging in omzet (incl. accijns) 4.706 4.215 11,7 bedrijfsresultaat 380 294 29,3 nettowinst 198 153 29,5 dividend 67 51 33,3 Balans (in miljoenen guldens) totale vermogen 3.921 3.725 5,3 groepsvermogen 1.915 1.801 6,4 eigen vermogen 1.826 1.726 5,8 aandelenkapitaal 482 361 33,3 Per aandeel van 25,(in guldens) cashflow* 23,75 21,49 10,5 nettowinst 10,30 7.95 29,6 dividend 3,50 2.63 33,1 eigen vermogen 94,77 89,60 5,8 Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens) bier 3.848 3.423 12,4 frisdranken 350 327 7,2 gedistilleerd en wijn 322 300 7,4 overige opbrengsten 107 101 6,3 Personeel personeelsbezetting 21.254 20.931 1,5 waarvan buiten Nederland 15.188 14.623 3.9 Bedrijfsgebouwen en installaties (in miljoenen guldens) investeringen 260 199 30,9 afschrijvingen 256 253 1,4 Verhoudingsgetallen bedrijfsresultaat in van de omzet bedrijfsresultaat in van het totale vermogen rentedekking netto winst in van het eigen vermogen dividend in van de netto winst groepsvermogen overig vermogen vlottend kapitaal schulden op korte termijn groepsvermogen vast kapitaal 8.1 9,7 15,4 10,9 34.0 0,95 1,41 0.78 7,0 7,9 8,9 8,9 33,0 0,94 1,33 0,75 berekend op basis van netto winst en afschrijvingen onder eliminering van het aandeel van derden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 16