Verslag van Heineken NV over het boekjaar 1 januari - 31 december 1983 Inhoud 9 Belangrijkste cijfers 10 Bestuur 11 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 15 Verslag van de Raad van Bestuur 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 37 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 45 Herkomst en besteding der middelen 46 Gelieerde ondernemingen 48 Balans van Heineken NV 49 Winst- en verliesrekening van Heineken NV 50 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 51 Accountantsverklaring 52 Tien jaar Heineken The annual report is also available in an English translation. Le rapport annuel est également publié en traduction frangaise. Heineken NV 2e Weteringplantsoen 211017 ZD Amsterdam Postbus 28, 1000 AA Amsterdam Telefoon 020-70 91 11 Telex 10501 Telefax 020-70 24 87 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1983 | | pagina 11