Tien jaar Heineken 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 Omzet en winst (in miljoenen guldens) Opbrengst verkopen Diverse inkomsten 4.150,1 64,7 3.552,2 61,0 3.178,3 51,6 2 825,9 47,2 2.623,1 48.5 2.428,2 42,0 2.095,6 41,3 1.811,3 30,8 1.549,2 35,0 1.343.8 28,6 Omzet 4.214.8 3.613,2 3.229,9 2 873.1 2.671.6 2 470,2 2.136,9 1.842,1 1.584,2 1.372,4 Bedrijfsresultaat in van de omzet in van het totale vermogen Netto winst in van het eigen vermogen 2) Dividend 3) in van de netto winst 3) 294,0 7,0 7,9 153,2 8,9 50,6 33.0 260,0 7,2 7,8 120,4 7,6 50.6 42,0 197.0 6.1 6,3 83.1 5.9 50,6 60,9 246.7 8.6 9,0 125,7 9.9 50,9 35,4 256,2 9.6 10.4 118.7 10.6 40.5 34,1 248.0 10,0 10,9 109,6 11.8 32.4 29.5 197,7 9,3 10.6 92.2 11.3 32.4 35,1 146.6 8,0 8,4 70.6 9.7 24.9 35,3 163.0 10,3 10,7 81.1 12,3 24,9 30,7 153,1 11,2 11,7 79,0 13,7 24.9 31,5 Per aandeel van 25, (in guldens) Cash flow 5) Netto winst Dividend 3) Eigen vermogen 2) 28,65 10,60 3,50 119,46 26,58 8,33 3,50 109,63 21.65 5,75 3,50 97,16 21.38 8,70 3.52 88,31 19,29 8,21 2,80 77,24 18.02 7,58 2,24 64.20 14,94 6,38 2,24 56.40 11,74 4.89 1,72 50,37 11,80 5,61 1,72 45.47 10,70 5,47 1.72 39,88 Financiering (in miljoenen guldens) Aandelenkapitaal Reserves 361,2 1.365,1 361,2 1 223,0 361.2 1 042,7 289,0 987,0 289.0 827.1 231,2 696,5 231,2 583,8 177.8 550,1 177.8 479,3 177,8 398,5 Eigen vermogen Aandeel van derden 1 726,3 74.8 1 584,2 51,1 1 403,9 33,9 1.276.0 23,6 1.116,1 39,6 927,7 37,6 815,0 27,5 727,9 47.6 657,1 44,5 576,3 39,7 Groepsvermogen 1.801,1 1.635,3 1.437.8 1.299.6 1 155.7 965,3 842,5 775,5 701,6 616,0 Egalisatierekening investeringsfaciliteiten Voorziening voor latente belastingverplichtingen 101,9 485,8 98,4 428,8 90,8 427,3 48,8 307,1 27.1 272,3 587.7 527,2 518,1 355,9 299,4 Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn 341.8 994,3 326,3 863,5 330,9 863,1 227.6 8530 239,1 779.9 575,3 729,7 454.1 568.6 379.6 589.7 351,0 472,3 281.4 408,7 Schulden 1.336.1 1 189,8 1.194.0 1 080.6 1 019.0 1.305.0 1 022,7 969.3 823,3 690,1 Totaal vermogen 3.724.9 3,352,3 3.149.9 2 736.1 2.474.1 2.270,3 1 865,2 1 744,8 1.524.9 1.306,1 Groepsvermogen Overig vermogen 0.9 1,0 0,8 0.9 0,9 0,7 0,8 0.8 0,9 0,9 Kapitaalgebruik (in miljoenen guldens) Bedrijfsgebouwen en installaties Overig onroerend goed Deelnemingen Andere vastgelegde middelen 2.174,0 73.5 67.6 89.1 2.113,5 61.5 69,0 78.6 2.088.0 61.8 60,3 76.2 1.776,9 58,8 60.1 69,6 1.571,8 57,7 56.6 77,0 1.397,0 57,4 59.8 74.9 1.154,3 51,2 56,9 61,7 1.071,3 55.7 59.6 73,0 901.9 48.6 57.3 69.3 737,5 53.1 53.2 64,2 Vast kapitaal 2.404,2 2.322,6 2.286,3 1 965,4 1.763,1 1.589,1 1 324,1 1 259.6 1 077,1 908,0 Voorraden Vorderingen Liquide middelen 605,0 343,7 372.0 504.8 325.9 199.0 480.3 286,2 97,1 403.1 277,0 90.6 375,1 261,8 74.1 358,2 227,6 95,4 278.5 179.6 83.0 278,7 167.7 38,8 231.4 177,3 39,1 186,4 159,2 52,5 Vlottend kapitaal 1.320,7 1 029,7 863,6 770.7 711,0 681,2 541,1 485,2 447,8 398,1 Totaal kapitaal 3.724,9 3.352,3 3.149,9 2.736,1 2.474,1 2.270,3 1.865,2 1 744,8 1.524,9 1.306,1 1) de boekjaren t/m 1978 zijn geëindigd op 30 september. 2) gewijzigde opstelling ten opzichte van 1977 en voorgaande jaren. 3) 1979 betreft het boekjaar 1978/1979 van 15 maanden. na correctie in verband met bonusuitkeringen in 1973 van 10%, in 1976 van 30%, in 1978 van 25% en in 1980 van 25% 5) berekend op basis van netto winst en afschrijving onder eliminering van het aandeel van derden 52

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1982 | | pagina 53