De Heineken Groep De oorsprong van de onderneming ligt in Amsterdam, waar Gerard Adriaan Heineken in 1864 de brouwerij De Hooi berg verwierf, die dateerde uit 1592. Reeds spoedig na de overname werd het werkterrein uitgebreid tot geheel Nederland en werd een begin gemaakt met activiteiten in het buitenland. Thans is Heineken een internationaal drankenconcern, dat vooraanstaande merkartikelen produceert en distribueert, waarbij de nadruk ligt op bier. De afzet vindt plaats in ruim 145 landen, verdeeld over de vijf continenten. De Groep beschikt over produktiefaciliteiten in Europa, Noord-Ameri- ka, Afrika, Azië en het Caraïbische gebied. Produktie van Heineken en Amstel bier geschiedt behalve in eigen en geaffilieerde brouwerijen ook in licentie bij derden. Voorts verleent Heineken produktiebijstand op zowel technisch als technologisch gebied. Research neemt van oudsher als grondslag van de activi teiten van de Groep een belangrijke plaats in. De onder zoeken en ontwikkelingen vinden voornamelijk centraal plaats en wel in de laboratoria te Zoeterwoude, Nederland. Belangrijke merken, die worden gevoerd: bier Heineken, Amstel, Bintang, Dreher, Mützig alsmede mer ken van met ons verbonden ondernemingen, waaronder Anchor, Primus, Star, Tiger. frisdranken Royal Club (tonic, soda water, ginger ale, etc.), Green Sands (shandy), Sisi alsmede voor Nederland in licentie geproduceerd Pepsi-Cola en Seven-Up. gedistilleerd en wijn Bokma, Hoppe, Coebergh, Paradisi, Hennekens Els la Vera (kruidenbitter) alsmede het voor de Nederlandse markt in licentie geproduceerde of vertegenwoordigde Jagermeis ter, Garvey (sherry) en wijnen van huizen als Bouchard Père Fils. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 6