Verslag van Heineken NV over het boekjaar 1 januari - 31 december 1981 Inhoud 2 De Heineken Groep 7 Belangrijkste cijfers 8 Bestuur 9 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 11 Verslag van de Raad van Bestuur 30 Geconsolideerde balans 32 Geconsolideerde resultatenrekening 33 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 41 Herkomst en besteding der middelen 42 Gelieerde ondernemingen 44 Balans van Heineken NV 45 Winst- en verliesrekening van Heineken NV 46 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 47 Accountantsverklaring 48 Tien jaar Heineken The annual report is also available in an English translation. Le rapport annuel est également publié en traduction frangaise. Heineken NV 2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam Postbus 28, 1000 AA Amsterdam Telefoon 020-70 91 11 Telex 10501

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 5