Ten behoeve van de Ontvanger der Accijnzen in Nederland zijn de brouwerijen te Amsterdam (1e v.d. Helststraat) en 's-Hertogenbosch bezwaard met een krediethypotheek van 100 miljoen als zekerheid voor te betalen accijns voor bier, frisdranken en gedistilleerd alsmede voor te betalen invoerrechten. Financiële verplichtingen Met derden in Nederland zijn huurovereenkomsten aangegaan voor hoofdzakelijk cafépanden, die aan afnemers worden doorverhuurd. De verplichtingen uit dezen hoofde, die zich over een aantal jaren uitstrekken, bedragen in totaal 82 miljoen. Voorts zijn voor investeringen in duurzame activa orders geplaatst voor 32 miljoen. Garantieverplichtingen Garantieverplichtingen zijn aangegaan voor 63 miljoen door borgtochten en voor 7 miljoen door het verdisconteren van wissels. Geconsolideerde resultatenrekening Opbrengst verkopen Bier Frisdranken Gedistilleerd en wijn Overige opbrengsten Diverse inkomsten Technische en andere vergoedingen Opbrengst Andere vastgelegde middelen Huur van Overig onroerend goed Grondstoffen, materialen en diensten Grondstoffenverbruik Emballageverbruik Handelsartikelen Verkoopkosten Transportkosten Energie en water Overige kosten 2.841.746 288.120 317.612 104.676 3.552.154 2.481.465 279.666 308.550 108.631 3.178.312 44.787 8.657 7.605 61.049 37.687 7.364 6.566 51.617 368.876 487.609 153.040 301.183 113.550 87.928 269.052 1.781.238 301.124 422.973 160.657 269.809 103.163 67.263 262.827 1.587.816 39

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 40