Deelnemingen Van de hieronder opgenomen niet-geconsolideerde participaties zijn de belangrijkste vermeld op de pagina's 42 en 43. Boekwaarde per 1 januari 1981 Investeringen Desinvesteringen Koers- en waarderingsverschillen Boekwaarde per 31 december 1981 In de boekwaarde is 2,8 miljoen opgenomen aan vorderingen op lange termijn (vorig jaar 2,9 miljoen). 60.259 12.677 4.426 467 68.977 Andere vastgelegde middelen Leningen aan afnemers 50.684 54.998 Overige leningen 27.942 21.194 78.626 76.192 Voorraden Grondstoffen 77.122 70.862 Produkt in bewerking 77.201 80.063 Gereed produkt 62.802 59.076 Handelsartikelen 17.901 21.326 Emballage 214.984 203.440 Diverse magazijnvoorraden 54.754 45.545 504.764 480.312 Vorderingen Vorderingen op afnemers 492.794 406.144 Af: statiegeldverplichtingen eigen emballage 265.426 223.614 Saldo 227.368 182.530 Vorderingen op deelnemingen 14.012 12.739 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 84.535 90.970 325.915 286.239 35

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 36