Passiva 31 december 1980 (in duizenden guldens) Groepsvermogen Aandelenkapitaal Algemene reserve Bijzondere reserve Eigen vermogen Aandeel van derden Egalisatierekening investeringsfaciliteiten Voorziening voor latente belastingverplichtingen Schulden Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn 361.248 572.353 650.615 1.584.216 51.066 98.382 428.786 326.301 863.529 1.635.282 527.168 1.189.830 361.248 497.826 544.822 .403.896 33.893 90.794 427.307 330.878 863.145 1.437.789 518.101 1.194.023 3.352.280 3.149.913 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 32