Belangrijkste cijfers Resultaten (in miljoenen guldens) omzet (incl. accijns) bedrijfsresultaat netto winst dividend 1981 3.613,2 260.- 120,4 50,6 1980 3.229,9 197 83,1 50,6 stijging in 11,9 31,9 44,8 Balans (in miljoenen guldens) totale vermogen groepsvermogen eigen vermogen aandelenkapitaal Per aandeel van 25,- (in guldens) cash flow* netto winst dividend eigen vermogen Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens) bier frisdranken gedistilleerd en wijn overige opbrengsten Personeel personeelsbezetting waarvan buiten Nederland 3.352,3 1.635,3 1.584,2 361,2 26,58 8.33 3,50 109,63 2.841,7 288,1 317.6 104.7 21.141 14.455 3.149,9 1.437.8 1.403.9 361,2 21,65 5,75 3,50 97,16 2.481,5 279,7 308,6 108,6 20.532 13.565 6,4 13.7 12.8 22,8 44,8 12,8 14,5 3,- 2,9 - 3,6 3,- 6,6 Bedrijfsgebouwen en installaties (in miljoenen guldens) investeringen afschrijvingen Verhoudingsgetallen bedrijfsresultaat in van de omzet bedrijfsresultaat in van het totale vermogen netto winst in van het eigen vermogen dividend in van de netto winst groepsvermogen overig vermogen vlottend kapitaal schulden op korte termijn 200,- 262,4 7,2 7,8 7,6 42- 1,- 1,2 327,- 219,2 6,1 6,3 5,9 60,9 0.8 1,- 38,8 19,7 berekend op basis van netto winst en afschrijvingen onder eliminering van het aandeel van derden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1981 | | pagina 12