Colophon The paintings Beach page 4 and 5 Balcony page 40 and 41 were commissioned by Heineken NV from Chris van Geest Lay-out by Total Design, Amsterdam Printed by De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam 51

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1980 | | pagina 51