Verslag over het boekjaar 1965 - 1 AANGEBODEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR ssarissen VAN HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N V. AMSTERDAM Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting GRAFIEKEN EN STATISTISCHE GEGEVENS Hectoliteromzet van de Nederlandse bedrijven Onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters Bestemming van de opbrengst Tien jaar Heineken W instbestemming Investeringen en afschrijvingen fabrieken en kantoren

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 5