ACCOUNTANTSVERKLARING Op grond van onze controle van de administratie en van de jaarrekening over het boekjaar van i oktober 196530 september 1966 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., van N.V. Gemeenschappelijk Bezit 'Heineken's Brouwerijen Nederland N.V.', van Heineken's Brouwerijen Nederland N.Y., van Heineken Internationaal N.V., van Heineken Exploitatie Maatschappij N.V., en van Heineken Technisch Beheer N.V. verklaren wij de balans per 30 september 1966 en de met een winstsaldo van 14.210.000 afgesloten winst- en verliesrekening over het boekjaar 1965/66 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. alsook de geconsolideerde balans per 30 september 1966 en de met een winstsaldo van 22.658.000 afgesloten geconsolideerde winst- en verliesrekening over het tijdvak van 1 oktober 196530 september 1966 akkoord te hebben bevonden. Met de op bladzijde 35 gegeven toelichting op de balans per 30 september 1966 van 1 Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. alsmede met de op de bladzijden 19 t/m 23 gegeven toelichting op de geconsolideerde balans per 30 september 1966 kun nen wij ons verenigen. FRESE, HOGEWEG, MEYER HÖRCHNER ACCOUNTANTS 36

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 36